Informatika SZŠ Chomutov/SC3/caitlyn78

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkoání, založení domoké složky, založení útu na wiki, přihlášení do bakalářů a mailu.

Souhrnné opakování za první ročníkEditovat

Vyhledejte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat

 1. nadpis
 2. mapu trasy
 3. vzálenost a čas
 4. spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. cena benzínu (33kč/l)
 6. vše zaokrouhlovat na 0.1
 7. ubytování - název, cena za dloulůžkový pokoj na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. bankomat - název a adresa
 9. jedna strana, podpis, datum
 10. uložit k sobě a odevzdat mailem


KomprimaceEditovat

Zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor, přesto že se mu někdy říká komplikovaná složka.

 • Synonyma: zipování, balení, archivace, komprese
 • formáty - avi, mp4, mkv
 • kodeky - divx, h264, h265
 • rozlišení - 480p, 720p, 1080p
 • aplikace - FormatFeactory
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši - odeslat - zip -
 • Složitější zipování:uložit na plochu a přesunout k sobě
 • využití - posílání celých složek mailem, distribuce aplikací a mobily
 • zálohování -


Tabulkový kalkulátorEditovat

 • aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité počty

příklady: nejrozšířeější se jmenuje Microsoft Exel, ale není nejlepší, Libre Office calc, Google tabulky

 1. vytoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf podle zadáníNejčastějsí začátečnické chybyEditovat

 1. před uložením tabilky vyskočit z edotace grafu
 2. do grafu nikdy nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisu
 5. mazat pomocí delete


Podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - Přesun, vkládání, mazání
 2. Vzorce mezi tabulkou
 3. Zaokrouhlení
 4. Naklápění
 5. Kopírování formátu
 6. Podmínění formátování
 7. Samostatné grafy

Excel - ovládáníEditovat

kurzorové různosti

 1. bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 4. čára s dvěma šipkama - rozšořování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky
 6. tvorba řad automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní postoupnost

DATABÁZEEditovat

Co je databáze?

 • Databáze je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.

Historicky první typ databáze byl:

 • První databáze vznikaly v padesátých a šedesátých letech především v IBM a vycházely z běžné paměťové reprezentace datových struktur.
 • SŘBD - Systém řízení báze dat.

Pojmy:

 1. DB – Databáze
 2. DBS – Databázový systém
 3. DBMS – Database management systém
 4. SŘBD – Systém řízení báze dat fuj
 5. DB + DBS = DBMS
 6. SQL – structured query language
 7. Entita – reálně existující objekt s Atributy = vlastnosti Entit
 8. Relace – vztahy mezi entitami


HTMLEditovat

Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.

Historie První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.

Varianty HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)

Tag Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky

Struktura stránky html - začátek head - hlavička body - tělo stránky + definice pozadí - poznámka !doctype - specifikace DTD