Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Veronika197

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské stránky, založení účtu na Wikiverzitě, plán učiva, přihlášení na bakaláře a e-mail

Souhrnné opakování za první ročníkEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (auto žere 7l/100km)
 5. Cena benzínu (1l-34Kč)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Ubytování - penzion nebo hotel (název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na Mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat (název a adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat e-mailem

PDFEditovat

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření PDF se využívá např.: aplikace pdfCreator někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do BerlínaEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína, dokument bude obsahovat vše jako minule co následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz přes airbnb, dvoulůžko v termínu od 4.-6.12
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékarnu
 3. Odevzdat v PDF

KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Zip je soubor, přestože se mu někdy nepřesně říká složka.

 • Synonyma: zipování, komprese, balení, archivace
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko -> odeslat -> zip
 • Složitější zipování: Umístit na plochu -> přesunout k sobě
 • Využití: Posílání celých složek mailem, zálohování, ditribuce aplikace a hudby
 • Formáty: Nejznámější je zip, rar, apk,
 • Aplikace: Zabudovaná přímo ve windows
 • Komprimační poměr: Kolikrát je výsledek menší, než puůvodní složka (velikost složky : velikost zip)

Komprimace videaEditovat

 • Formáty: avi, mkv, mp4
 • Rozlišení: 480p, 720p,1080
 • Kodeky: xvid, h264, h265
 • Aplikace: formatfactory

Tabulkový kalkulátorEditovat

 • Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 • Příklady: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Tabulky
 • Použití: Matematika, Statistika, Grafy, Přehledy
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů

Požadované dovednosti

 1. Vytvoření tabulky
 2. Rámečky, barvičky a zarovnání
 3. Roztahování sloupců
 4. Součet
 5. Jednoduchý graf


Nejčastější začátečnické chybyEditovat

 1. Čísla psát obyčejně
 2. Nadpisy sloupečků
 3. Před vytvořením grafu, pečlivě označit oblast včetně nadpisu
 4. Do Grafu nepatří součet
 5. Ukládat jen, když není graf v editaci

Podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy


Rekonstrukce grafuEditovat

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání


DatabázeEditovat

 1. systém souborů s pevnou strukturou záznamů
 2. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů
 3. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim
 4. SŘBD = systém řízení báze dat
 5. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky
 6. Datové typy:

Hierarchická databáze Síťová databáze Relační databáze Objektová databáze Objektově relační databáze

DatabázeEditovat

 • Co je to databáze? Propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 • Historicky první typ databáze byl: Kartotéka
 • Co je SŘBD? Systém řízení báze dat
 • Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam:
 1. Entita -objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 2. Záznamy:řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
 3. Primární klíč: jednoznačně identifikuje záznam
 4. Cizí klíč: je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 5. Index: je způsob řazení tabulky
 6. Atributy, pole: tvoří sloupce tabulky
 • Datové typy (4):
 1. Hierarchická databáze
 2. Síťová databáze
 3. Relační databáze
 4. Objektová databáze
 • Předchůdcem databází byly papírové kartotéky.
 • Základní pojmy databází:
 1. Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 2. Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji, tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot
 3. Primární klíč - jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky), je to takový atribut (pole), který má pro každou entitu jedinečnou hodnotu, např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 4. Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 5. Index - je způsob řazení tabulky, pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce, index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole, k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů, primární klíč je vždy indexem
 6. Data