Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Neeiron

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovsé stránky, založení účtu na wiki, přihlášení do bakalířů A mailu.

Souhrnné opakování za první ročníkEditovat

Vyhledejte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapa trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena (33Kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na 0.1 místo
 7. Ubytování (název, cena za dvoulůžkový pokoj za noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat název a adresa
 9. 1 strana, podpis a daum
 10. Uložit k sobě a poslat mailem

PDFEditovat

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změni, unoverzální formát. Pro vytváření PDF je třeba mít APP např. PDF Creator nebo někdy v přímo v APP.

Vílet do AnglieEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Anglie. Dokument bude obsahovat to, co v předchozím s následujícími vyjímkami:

 1. Ubytování najděte airbnb- Odkaz na airbnb (2 osoby, 2 noci, do 4.-6.12.)
 2. Místo bankomatu hledejte lékárnu
 3. odevzdejte v PDF

KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip
 • Zabalení několika souborů a složek do jediného souboru
 • Výsledek je soubor i přestože se mu někdy říká komprimovaná složka
 • Synonyma:
 • Zazipování, balení, archivace, komprese
 • Jednoduché zipování: Pravé tlačítko myši - odeslat - ZIP
 • Složitější: Uložit a přesunout k sobě
 • Využití: Posílání celých složek mailem, distribuce APP a hudby
 • Zálohování
 • Formáty: ZIP, APK, RAR
 • APP: Zabudovaná přído do windows, winzip, winrar
 • Komprimační poměr: udává kolikrát je výsledek menší než původní složka (Velikost složky : velikost zipu)
 • commons

Komprimace videaEditovat

 • avi, mp4, mkv
 • kedeky: divx, h264, h265
 • rozlišení: 480p, 720p 1080p
 • APP: FormatFactory

Tabulkový kalkulátorEditovat

 • APP určná hlavně na tabulky, grafy a složité počty
 • Příklady: nejrozšířenější Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google tabulky
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky
 2. Romečky, barvičky a zarovnání
 3. Součet
 4. Roztahování sloupců
 5. Jednoduchý graf podle zadání

Nejčastější začátečnické chybyEditovat

 1. Před uložením tabulky vyskočit z editace grafu
 2. Do grafu NIKDY nepatří součet
 3. Každý sloupec má mít nadpis
 4. Před vytvořením grafu pečlivě označit oblast všetně nadpisu
 5. Mazat pomocí delete

Podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - Přesun, vkládání, mazání
 2. Vzorce mezi tabulkou
 3. Zaokrouhlení
 4. Naklápění
 5. Kopírování formátu
 6. Podmínění formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafuEditovat

 
Graf liberoffice

při rekonstrukci postupujeme takto:

 • ze zadaného grafu sestavit tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadání

Excel - OvládáníEditovat

 • kurzorové různosti
 1. bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 4. čára s dvěma šipkama - rozšořování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky
 6. tvorba řad automatické doplňování hodnot podle logické nebo vlastní postoupnost

DatabázeEditovat

 • Co je databáze? Databáze je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.
 • Historicky první typ databáze byl: První databáze vznikaly v padesátých a šedesátých letech především v IBM a vycházely z běžné paměťové reprezentace datových struktur.
 • SŘBD - Systém řízení báze dat.
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze
 • Pojmy:
 1. DB – Databáze
 2. DBS – Databázový systém
 3. DBMS – Database management systém
 4. SŘBD – Systém řízení báze dat fuj
 5. DB + DBS = DBMS
 6. SQL – structured query language
 7. Entita – reálně existující objekt s Atributy = vlastnosti Entit
 8. Relace – vztahy mezi entitami
 • Datové typy:
 1. int - běžná celá čísla
 2. float - malá čísla s desetinnou čárkou
 3. char - řetězec
 4. text
 5. date - datum

HTMLEditovat

 • Hypertext Markup Language - značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 • HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 1. Historie
 • V roce 1989 spolupracovali Tim Berners-Lee a Robert Cailliau na propojeném informačním systému pro CERN, výzkumné centrum fyziky poblíž Ženevy ve Švýcarsku. V té době se pro tvorbu dokumentů obvykle používaly jazyky TeX, PostScript a také SGML. Berners-Lee si uvědomoval, že potřebují něco jednoduššího a v roce 1990 byl tedy navržen jazyk HTML a protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol – protokol pro přenos hypertextu). Zároveň také Tim Berners-Lee napsal první webový prohlížeč, který nazval WorldWideWeb.
 • V roce 1991 CERN zprovoznil svůj web. Současně organizace NCSA (National Center for Supercomputer Applications) vybídla Marca Andreessena a Erica Binu k vytvoření prohlížeče Mosaic; ten vznikl v roce 1993 ve verzích pro počítače IBM PC a Macintosh a měl obrovský úspěch. Byl to první prohlížeč s grafickým uživatelským rozhraním.
 • Následoval rychlý rozvoj webu, takže bylo nutné pro HTML definovat standardy.
 1. Verze jazyka
 • Verze 0.9–1.2
 • Verze 2.0
 • Verze 3.2
 • Verze 4.0
 • Verze 4.01
 • Verze 5.0
 Po patnáctileté odmlce byla vydána nová verze. Ta již ukončuje závislost HTML na SGML opravuje mnoho chyb předešlé verze, vyřazuje mnoho zastaralých a již nepoužívaných prvků a přidává nové sémantické prvky. Zároveň přidává podporu mnohých nových a moderních technologií a zavádí nový systém vývoje jazyka.
 • Verze 5.1
 • Verze 5.2
 • Verze 5.3
 1. TAG
 angl. tag [teg] = "značka"
 HTML jazyk sestává z tagů, které vymezují vzhled a smysl dokumentu. Např tag vymezuje tučné písmo. Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>. Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové. Tagy se používají i v jiných jazycích, zejm. v XML.
 Struktura - Text - Bloky - Seznamy - Odkazy - Obrázky - Klikací mapy - Tabulky - Rámy - Objekty - Formuláře - Hlavička - Skripty a styly - Rozšíření - Strukturní tagy z HTML 5
 • Nyní by měl být stav ten, že v jednom programu je soubor otevřený v prohlížeči (např. Internet Explorer, Firefox), ve druhém programu je soubor otevřený v editoru (např. tedy Poznámkový blok)
 • Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML.
 • Když si chcete zdrojový kód prohlédnout nebo upravit, zadejte z menu prohlížeče příkaz Zobrazit > Zdrojový kód (případně View > Source, může se to jmenovat i jinak, někdy je to na pravém tlačítku). Otevře se nějaký program a v něm bude zdrojový kód. Ten program je nejčastěji Poznámkový blok (Notepad), ale může to být i jiný program. Zkuste si zobrazit zdroj, třeba teď hned.
 1. Tagy - slouží k úpravě textu
 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu

části stránky

 • začátek HTML dokumentu
 • hlavička stránky
 • tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • specifikace DTD
 • můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 • HTML Editor
 • nejčastější jsou však online editory - html-online.com,

stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu