Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Hanicka248

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, plán učiva, přihlášení na bakaláře s na e-mail.

Souhrnné opakování za 1. ročníkEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Kroměříže. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapka trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (34kč/l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné číslo
 7. Ubytování - Penzion nebo hotel (Název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz, fotka)
 8. Bankomat (Název, adresa)
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat e-mailem

PDFEditovat

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření pdf se využívá např.: aplikace pdfceator a nebo někdy přímo v jiné aplikaci

Výlet do BerlínaEditovat

Najděte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími výjimkami:

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz na airbnb, dvoulůžko v termínu od 4. - 6. 12.
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékárnu
 3. Odevzdat v PDF


KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip

- tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru

 • ZIP - soubor, přestože se mu někdy nepřesně říká komprimovaná složka.
 • Synonima: zipování, komprese, balení, archivace
 • Jednoduché zipování: pravým tlačítkem - odeslat - ZIP
 • Složitější zipování: umístit na plochu a přesunout k sobě
 • Využití: posílání celých složek mailem, zálohování, distribuce aplikací a hudby
 • Formáty: nejznámější - ZIP, rar, apk
 • Aplikace: zabudovaná přímo ve windowsu
 • Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složky/velikost ZIP)


Komprimace videaEditovat

Formáty: avi, MP4, mkv Rozlišení: 480p, 720p, 1080p... Kodeky: xvid h264, h265 Aplikace: formatfactoryTabulkový kalkulátorEditovat

 • Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 • Např: Microsoft excel, Libre office calc, Google tabulky.
 • Použití: matematika, statistyka, grafy, přehledy.
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky.
 2. Rámečky, barvičky, zarovnání.
 3. Roztahování sloupců.
 4. Součet.
 5. Jednoduchý graf.Nejčastější začátečnické chybyEditovat

 1. čísla psát obyčejně
 2. nadpisy sloupečků
 3. před vytvořením grafu, pečlivě označím oblast včetně nadpisu
 4. do grafu nepatří součet
 5. ukládat jen když není graf v editaci


podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy


Rekonstrukce grafuEditovat

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

DatabázeEditovat

 1. systém souborů s pevnou strukturou záznamů
 2. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů
 3. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim
 4. SŘBD = systém řízení báze dat
 5. Předchůdcem databází byly papírové kartotéky

HTMLEditovat

 1. Co to je?
 • Hypertext Markup Language - značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 1. K čemu slouží?
 • Používá se pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 1. Historie
 • První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee
 • V roce 1992 přicházejí první prohlížeče www stránek.
 1. Varianty:
 • HTML 1.0
 • HTML 2.0
 • HTML 3.0
 • HTML 3.2
 • HTML 4.0
 • HTML 4.1
 • XHTML 1.0
 • XHTML 1.1
 • XHTML 2.0
 • HTML 5.0 - dodnes se používá
 1. Jazyky:
 • PHP
 • CSS
 1. TAG
 • z angličtiny - "značka"
 • vymezují vzhled a smysl dokumentu
 • Např tag vymezuje tučné písmo
 • Tagy se zapisují pomocí ostrých závorek, např. <tag>
 • Tagy mohou být párové (<tag>vnitřek tagu</tag>) a nepárové.
 • Tagy - slouží k úpravě textu
 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu
 1. části stránky
 • začátek HTML dokumentu
 • hlavička stránky
 • tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • specifikace DTD
 1. Tvoření
 • můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 • HTML Editor
 • nejčastější jsou však online editory - html-online.com,
 • stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu
 • Zobrazíme v prohlížeči