Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Elise2542

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny,systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení učtu na wikiverzitě, přihlášení na bakaláře a na email.

 Tato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Souhrnné opakování za první ročníkEditovat

Najděte automobilové spojení v četně ubytování z Chomutova do Kromněříž. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba z benzínu(7L na 100KM)
 5. Cena benzínu(1L za 34KČ)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetiné místo
 7. Ubytování: název, cena za dvoulužkový pokoj,náhled mapy, fotka
 8. Bankomat: název, adresa
 9. jedna strana podpis a datum
 10. Uložit k sobě a poslat email

PDFEditovat

Jedná se o takzvaný tiskový formát, na všech počítačích i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření PDF se vytváří aplikace Pdfcreator a nebo někdy přímo v jiné aplikaci.

Výlet do BerlínaEditovat

Najděte automobilové spojený včetně ubytování z Chomutova do Berlína. Dokument bude obsahovat vše jako minule s nasledujícími vyjímkami:

 1. Ubytování přes Airbnb-odkaz na Airbnb, dvoulužko v termínu od 4-6.12
 2. Místo bankomatu najděte pokud možno nejbližší lékarnu.
 3. Odevzdat v Pdf.


KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip

Je to takzvané zabalení několika souboru a složek do jediného souboru. Zip je soubor přesto že se mu někdy nepřesně říká komprimovana složka.

 • Synonima: zipování, komprese, balení, archivace.
 • Jednoduché zipování: pravím tlačítkem-odeslat-zip.
 • Složitější zipovani: umístit na plochu a přesunout k sobě.
 • Využití: posílání celých složek emailem, zálohovaní, distribuce aplikací a hudby.
 • Formaty: zip, rar, apk.
 • Aplikace: zabudovaná přímo do windousu.
 • Komprimační poměr: kolikrát je výsledek menčí než původní složka (velikost složky:velikost zipu)


Komprimace videaEditovat

 • Formáty: avi, mkv, mp4
 • Rozlišení: 480p, 720p, 1080p
 • Kodek: xvid, h264, h265
 • Aplikace: FormatFactory


Tabulkový kalkulátorEditovat

 • Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty.
 • Např: Microsoft excel, Libre office calc, Google tabulky.
 • Použití: matematika, statistyka, grafy, přehledy.
 • Souboru z aplikace se říká sešit a ten se skládá z listů.
 • Požadované dovednosti:
 1. Vytvoření tabulky.
 2. Rámečky, barvičky, zarovnání.
 3. Roztahování sloupců.
 4. Součet.
 5. Jednoduchý graf.

Nejčastější Začatečnické chybyEditovat

 1. čísla psát obyčejně.
 2. nadpisy sloupečků.
 3. před vytvoření grafu, pečlivě označím.
 4. do grafu nepatří součet.
 5. ukládat jen když není graf v editaci.

podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, odstraňování a slučování
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlování
 4. Orientace textu
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Nespojité grafy


Rekonstrukce grafuEditovat

Postup:

 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. z tabulky sestavit základ grafu
 3. dotvořit graf přesně podle zadání

DatabázeEditovat

 1. Systém souborů s pevnou strukturou záznamů.Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů

V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky,umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

 1. Historicky první databáze byly papírové kartotéky.
 2. SŘBD = systém řízení báze dat
 3. Základní pojmy databáze:
 • Entita:objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy:řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)musí se od sebe lišit.
 • Atributy,pole:vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji tvoří sloupce tabulky, mohou nabývat různých hodnot
pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč: jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)

je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)

 • Cizí klíč: je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index: je způsob řazení tabulky.

Pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce. Index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole, k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů. Primární klíč je vždy indexem.

 1. Datové typy:
 • Hierarchická databáze,
 • Síťová databáze,
 • Relační databáze,
 • Objektová databáze

HTMLEditovat

 • Co to je a k čemu se to používá ?
 1. Hypertext Markup Language je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy.
 • Jak vznikal (historie)
 1. První definici jazyka HTML vytvořil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako součást projektu WWW, který měl umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých energií komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Jednalo se o výsledek dvouletého projektu, který měl vyřešit problémy se sdílením informací ve velkých institucích. Umožňovala text rozčlenit do několika logických úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky.
 • Jaké měl varianty a jaké se používají nyní?
 1. HTML 1.0 HTML 2.0 HTML 3.0 HTML 3.2 HTML 4.0 HTML 4.1 XHTML 1.0 XHTML 1.1 XHTML 2.0 HTML 5.0 (Dnes využívaná verze)
 • S jakým jazykem se kombinuje?
 1. Jazyk HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich vlastností (atributů) definovaných pro danou verzi.
 • Co je to tag + 5 příkladů (včetně významu) a na jaké části se rozděluje?
 1. Tag: Počáteční značka, může obsahovat atributy s hodnotami. Např: tag: a - odkaz, hyperlink, záložka img - obrázek cite - citace p - odstavec track - další stopy, typicky titulky
 • V jakém programu se HTML zapisuje a zobrazuje?
 1. Struktura stránky
 • html - začátek
 • head - hlavička
 • body - tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • !doctype - specifikace DTD
 1. stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu