Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Dita10

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a mailů.

Souhrné opakování za první ročníkEditovat

Vyhledejte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat:

 1. Nadpis
 2. napku trasy
 3. vzdálenost a čas
 4. spotřeba benzínu (průměrná spotřeba je 7l/100km)
 5. cena benzínu (33kč/l)
 6. vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. ubytování-název, cena za dvoulůžko na jednu noc, krátký odkaz na mapy.cz, fotka
 8. bankomat, název a adresa
 9. jedna strana, podpis a datum
 10. uložit k sobě a odevzdat mailem

PDFEditovat

Jedná se o tzv. tiskový formát, na všech PC i mobilech se zobrazuje naprosto stejně, cílový uživatel ho nemůže změnit. Pro vytváření PDF je třeba mít aplikaci např. PDF creator nebo někdy přímo v aplikaci.

Výlet do AnglieEditovat

Najděte automobilové spojení, včetně ubytování z Chomutova do Londýna (nebo jiného města). Dokument bude obsahovat vše jako minule s následujícími vyjímkami

 1. Ubytování přes airbnb - odkaz na airbnb, pro dvě osoby na dvě noci od 4. do 6.12.
 2. místo bankomatu hledat lékárnu
 3. odevzdejte v PDF

KomprimaceEditovat

 
Faenza-application-x-zip

Komprimace je tzv. zabalení několika souborů a složek do jediného souboru. Výsledek je soubor, přesto že se mu někdy říká komprimovaná složka.

 • Synonyma:
 1. Zipování
 2. balení
 3. archivace
 4. komprese
 • Jednoduché zipování: pravé tlačítko myši - odeslat - Zip
 • Složitější Zipování: uložit na plochu a přesunout k sobě
 • využití: posílání celých složek mailem,distribuce aplikací a hudby, zálohování,
 • Formáty: Zip, rar, apk
 • aplikace: zabudovaná přímo ve windows, WinZip, Winrar, 7-zip,
 • komprimační poměr: udává, kolikrát je výsledek menší než původní složka (velikost složky:velikost zipu)

Komprimace VideaEditovat

 • Formáty: avi, Mp4, mkv,
 • kodeky: difx, h264, h265
 • rozlišení: 480p, 720p 1080p
 • aplikace: format factory

Tabulkový kalkulátorEditovat

Je to aplikace určená hlavně na tabulky, grafy a složité výpočty příklady:

 • Microsoft Excel
 • Libre Office Calc
 • Google Tabulky


Požadované dovednosti:

 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf podle zadání

Nejčastější začátečnické chybyEditovat

 1. před uložením tabulky vyskočit z editace grafu
 2. do grafu nikdy nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast včetně nadpisu
 5. mazat pomocí DELETE


podmíněné formátováníEditovat

 1. operace s buňkami - přesun vkládání,mazání
 2. vzorce mimo tabulku
 3. zaokrouhlení
 4. naklápění
 5. kopírování formátu
 6. pormíněné formátování
 7. samostatné grafy


Rekonstrukce grafuEditovat

 
Graf libre office calc

Při rekonstrukci grafu postupujeme takto:

 • Ze zadaného grafu sestavit tabulku
 • z tabulky vyrobit základ grafu
 • dotvořit graf přesně podle zadání

DatabázeEditovat

 1. je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.
 2. Historicky první typ databáze byl:papírové kartotéky
 3. SŘBD - Systém řízení báze dat
 4. Základní pojmy:
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 1. Datové typy:
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze
 • Co to je databáze?
 • je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování
 • Historicky první typ databáze byl:
 • Papírové karoteky
 • co je SŘBD?
 • Báze dat
 • Co jsou základní pojmy databází (6) + jejich význam
 • Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy
 • Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)
    musí se od sebe lišit
 • Atributy, pole - vlastnosti, které se u objektů (entit) sleduji
        tvoří sloupce tabulky
        mohou nabývat různých hodnot
        pole jsou určitého datového typu (číslo, text, datum, …)
 • Primární klíč -jednoznačně identifikuje záznam (řádek tabulky)
       je to takový atribut (pole), který má pro každnou entitu jedinečnou hodnotu
       např. rodné číslo, většinou je to pomocné pole s identifikačním číslem záznamu (ID)
 • Cizí klíč - je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
 • Index - je způsob řazení tabulky
    pořadí záznamů se v tabulce v během "života" databáze nemění; index pomáhá k rychlému hledání dat v tabulce
    index vytvoří pomocný soubor s řazením tabulky podle určitého pole
    k jedné tabulce může být více indexů s řazením podle různých atributů
    primární klíč je vždy indexem
 • Datové typy (4):
 • Plochá databáze
 • Hierarchické databáze a síťové databáze
 • Relační databáze
 • Objektové databáze

HTMLEditovat

-značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy -vznikl v roce 1989, když chtěli jednodušší jazyk pro tvorbu dokumentů, vznikla tím i 1. webová stránka WordWideWeb -Kompatibilní s URL

Varianty:

 • verze 0,9-1,2
 • verze 2,0
 • verze 3,2
 • verze 4,0
 • verze 4,01
 • verze 5,0
 • verze 5,1
 • verze 5,2
 • verze 5,3 - současná verze

Tagy - slouží k úpravě textu

 • b - tučné písmo
 • i - kurzíva
 • u - podtržení textu
 • sub - dolní index
 • sup - horní index
 • small - zmenšení textu
 • big - zvětšení písma
 • s - přeškrtnutí textu

části stránky

 • začátek HTML dokumentu
 • hlavička stránky
 • tělo stránky + definice pozadí
 • poznámka
 • specifikace DTD
 1. můžeme vytvořit v libovolném textovém programu
 2. HTML Editor
 3. nejčastější jsou však online editory - html-online.com,

stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu