Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o HTML, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informaceEditovat

HTML je zkratka pro HyperText Markup Language neboli značkovací jazyk pro psaní hypertextových dokumentů. Je podmnožinou značkovacího jazyka SGML. Jedná se o obyčejný text, který v sobě obsahuje tzv. značky neboli tagy neboli elementy, uzavřené do špičatých závorek, např. <html>. Používá se zejména pro vytváření webových stránek. Tyto stránky jsou zpravidla umístěny na webovém serveru a následně (zpravidla po přenosu po internetové síti) jsou zobrazeny webovým prohlížečem (neboli browserem) na počítači uživatele.

Vložené skriptyEditovat

Syntaxe HTML umožňuje, aby byly v HTML dokumentu umístěny programy či jejich části, a to mezi párové značky <script type="název_jazyka"> a </script>. Tyto skripty jsou následně interpretovány interpretem příslušného skriptovacího jazyka. Interpretaci skriptu zpravidla zajišťuje browser a tuto jeho schopnost je zpravidla možné v konfiguraci browseru buď povolit anebo zakázat.

Skriptování na straně serveruEditovat

O správnou interpretaci takového hypertextového dokumentu z WWW stránky se musí postarat příslušný WWW server, který ji před odesláním uživateli zpravidla pošle ke zpracování příslušnému modulu. V tomto případě se ale už nejedná o čistý HTML soubor, ale o jakési jeho rozšíření, které nejdříve interpret příslušného jazyka přežvýká do podoby HTML dokumentu. Ten je teprve poté odeslán prohlížeči uživatele.

Projekty na WikiverzitěEditovat

Studijní projekty jednotlivých uživatelůEditovat

Související stránkyEditovat

Další zdrojeEditovat