WWW je rozšířená zkratka pro World Wide Web, doslova "Celosvětovou pavučinu".

info editovat

Související stránky editovat

 • W3C – Mezinárodní konsorcium pro standardy na WWW
 • HTTP (Hypertext transfer protocol)
 • HTML (Hypetext markup language) – značkovací jazyk
 • XHTML (eXtensible Hypetext Markup Language)
 • XML (Extensible Markup Language)
 • Sémantický web – jedna z cest WWW 3. generace:
  • RDF (Resource Description Framework)
  • RDFa (Resource Description Framework – in – attributes)
  • OWL (Web Ontology Language)
 • Prohlížeče (Browsery):

Přístupnost editovat

WWW stránky bychom měli navrhovat tak, aby byly přístupné i pro handicapované občany, například neslyšící, nevidomé nebo slabozraké.