Základní škola


 • Sluneční soustava - interaktivní kurz pro děti od 11-13 let. Cílem je seznámit děti zajímavou formou se základními daty o naší sluneční soustavě.
 • Matematika - nedodělaná koncepce výuky matematiky
 • Fyzika - nedodělaná koncepce výuky fyziky
 • Český jazyk - nedodělaná koncepce výuky českého jazyka
 • Anglický jazyk - nedodělaná koncepce výuky anglického jazyka
 • Chemie - nedodělaná koncepce výuky chemie
 • Přírodopis - nedodělaná koncepce výuky přírodopisu
 • Zeměpis - nedodělaná koncepce výuky zeměpisu
 • Dějepis - nedodělaná koncepce výuky dějepisu
 • Kvetení rostlin - cílem projektu je pozorovat kvetoucí rostliny na určitých lokalitách. Děti si přičichnou k vědecké práci a zároveň se učí rozpoznávat rostliny. Je možnost se i o těchto rostlinách něco dovědět.
 • projekty Wikimedia Foundation
 • ostatní
 • Diskusní fórum - Základní škola - wikiverzitní fórum určené k diskusím týkajícím se vzdělávání dětí a mládeže základoškolského stupně na české Wikiverzitě a dotazům