Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dříve nebo později/2

Pokračování článku Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dříve nebo později/1.

Současné události editovat

Ve Vesmíru neexistuje absolutní čas. Existují pouze současné události a jedna absolutní, neměnná veličina, která v našem Vesmíru je totožná s hraniční rychlostí všech dějů.

Jsou-li dvě události současné, znamená to, že je mezi nimi časová vzdálenost rovná prostorové vzdálenosti míst, kde se události udály dělené mezní rychlostí dějů ve Vesmíru. Tato rychlost je v našem Vesmíru totožná s rychlostí světla ve vakuu.

Jestliže mezi místy, kde se dvě současné události udály je nulová vzdálenost, čili obě události se udály na témže místě, tak pak je mezi těmito událostmi také nulová časová vzdálenost.

L. D. Landau ve své knížce Co to je teorie relativity píše, že kdyby se teď rozlomilo naše Sluníčko, tak naše Země na to vůbec nezareaguje. Světelnému paprsku to trvá 8 minut než dorazí ze Slunce na zemi. A žádný děj ve Vesmíru nemůže být rychlejší, ani děj gravitační. Tedy až 8 minut po rozlomení našeho Sluníčka na to naše Země zareaguje přesto že rozlomení Sluníčka a reakce naší Země na to jsou současné události.

Astronomové a skvrny na Slunci editovat

Pokusme se mezi současné události zavést pojmy dříve a později. Světelný paprsek letí ze Slunce na Zemi 8 minut. Jestliže si astronom na Zemi nasadí brýle ve chvíli, kdy uvidí skvrnu na Slunci, tak vznik skvrny na Slunci i nasazení brýli astronomem na Zemi jsou současné události. Landau ale ve své knížce Co to je teorie relativity píše, že pozorovatel na Zemi bude toho názoru, že astronom na Zemi si nasadil brýle současně se vznikem skvrny na Slunci.

Avšak pozorovatel na Slunci bude jiného názoru. Světelná informace o vzniku skvrny na Slunci letěla na Zemi 8 minut. Potom si astronom na Zemi nasadil brýle. Informace o tom letěla na Slunce zase 8 minut. Tedy pozorovatel na Slunci bude toho názoru, že astronom na Zemi si nasadil brýle 16 minut po té, co vznikla skvrna na Slunci.

Vznik skvrny na Slunci a nasazení brýlí astronomem na Zemi jsou současné události, ale různí pozorovatelé je pozorují různě.

Tedy současné události se mohou nejen odehrávat na různých místech, ale mohou je pozorovat i různí pozorovatelé z různých míst.


Pokračování v článku Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dříve nebo později/3.