Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dříve nebo později/1

Současnost a rychlost světla editovat

Časopis Reflex 15 v článku o Albertu Einsteinovi píše: Ve vesmíru neexistuje absolutní čas, ale jen jedna absolutní neměnná veličina - rychlost šíření světla. Všechny naše výpovědi o čase jsou vázány na události, které probíhají současně a mají jenom omezenou a relativní platnost.

Z fyzikálního hlediska nemohu tvrdit: můj vlak přijel v 7.00 hodin, ale pouze časový údaj mých hodinek a příjezd mého vlaku jsou události, které probíhají současně.

Představme si situaci, že bychom se s dotyčnými hodinkami nenacházeli na zemi, ale na planetě vzdálené osmnáct milionů kilometrů od zmíněného nádraží. V takovém případě by světlo potřebovalo celou jednu minutu než by doputovalo vesmírem od zmíněného nádraží k hodinkám.

To znamená, že naše hodinky na vzdálené planetě by v okamžiku příjezdu vlaku na zemi ukazovaly ne 7.00 hodin, ale o minutu více, tedy 7.01.

Mezi současnými událostmi, které se neodehrávají v témže místě je vzdálenost nejen prostorová, ale i časová. A tato časová vzdálenost současných událostí, které se odehrávají na různých místech, je dána hraniční, mezní, rychlostí dějů v tom kterém vesmíru. Ve vesmírech našeho typu tato mezní rychlost dějů je totožná s rychlostí šíření světla ve vakuu.

V našem vesmíru je to rychlost c. Jestliže by tato rychlost byla -c, tak pak by ovšem byla i opačné časová vzdálenost dvou současných událostí neodehrávajících se na jednou místě a čas by plynul zpět. Fyzikové předpokládají, že v některých vesmírech čas skutečně zpět plyne.


Pokračování v článku Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dříve nebo později/2.