Starořečtina/Lexikální témata/Zaměstnání

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Obecné Editovat

Řemesla Editovat

Zemědělství a lesnictví Editovat

Technické profese Editovat

Sociální profese Editovat

učitel, učitelka = διδάσκαλος, διδασκάλου, /
vychovatel, vychovatelka; pedagog, pedagožka = παιδαγωγός, -οῦ, /

Obchod a podnikání Editovat

Doprava Editovat

Umění Editovat

Obec a stát Editovat

Historické Editovat

Zařazení na pracovišti Editovat

Poznámky Editovat