Nápověda:Jak editovat stránku

Editovat stránky Wikiverzity může v podstatě kdokoliv, a to i bez vytvoření vlastního uživatelského účtu. Pracovat jako registrovaný uživatel má ovšem své výhody — můžete využívat svůj vlastní uživatelský prostor, sledovat změny na vybraných stránkách, mít přehled o svých příspěvcích, dát si posílat zprávy o změnách na svou emailovou adresu apod., ale především budete pro ostatní uživatele rozpoznatelný, tedy stanete se někým, s kým je možno diskutovat, kdo může převzít určitou odpovědnost a komu mohou být svěřena další práva při práci na obsahu i formě Wikiverzity.

Pokud již máte svůj uživatelský účet na Wikipedii nebo jiném projektu nadace Wikimedia, pak můžete tento svůj účet používat i na Wikiverzitě. Pokud ještě takový účet nemáte, můžete si jej zde na Wikiverzitě založit. Tento účet pak bude fungovat i na všech ostatních projektech, tedy budete s ním moci právě tak snadno editovat Wikipedii, Wikislovník nebo Wikicesty, a to v libovolné jazykové verzi.

Editace existující stránky editovat

Ať už se rozhodnete editovat nějakou stránku anonymně, nebo pod svým uživatelským účtem (v tom případě se nezapomeňte na svůj účet přihlásit), můžete se do toho pustit tím, že na stránce, jejíž obsah chcete změnit, kliknete na záložku Editovat na její horní liště. Pokud to děláte poprvé, nabídne se vám ponejprv výběr mezi mezi přepnout do vizuálního editoru a začít editovat. Vizuální editor je tzv. WYSIWYG editor, tedy podobně jako v kancelářských textových editorech v něm text formátujete klikáním na ikony nebo klávesovými zkratkami. Pro nenáročného uživatele to může být pohodlnější varianta, pro využití všech možností zpracování textu, které Wikiverzita nabízí, je však lepší naučit se formátovat text pomocí formátovacích značek. Z této druhé možnosti budeme vycházet i v dalším popisu, proto při tomto prvním výběru klikněte na začít editovat.

Jednoduchá editace editovat

Nyní se před vámi otevřelo editační okno, v němž vidíte současný obsah stránky, který nyní můžete měnit. Řekněme, že jste na nějaké stránce objevili zjevný překlep (někdo třeba napsal, že „situace se zhrošila“) a chcete jej opravit (tedy místo „zhrošila“ napsat „zhoršila“. Pak vyhledáte v editačním okně dotyčné místo v textu (k tomu můžete použít vyhledávací funkci svého webového prohlížeče, která se nejčastěji spouští klávesovou zkratkou Ctrl+F), kliknete na ně a stejně jako v jakémkoli jiném textovém editoru smažete nesprávná písmena a na jejich místo napíšete správná.

Pod editačním oknem se nachází malé okénko nadepsané Shrnutí editace. V případě opravy překlepu stačí do tohoto okénka napsat „překlep“. Přihlášení uživatelé mají pod tímto okénkem navíc dvě zatrhávací políčka — prvním mohou dát dalším uživatelům najevo, že na stránce provedli jen tzv. malou editaci, tedy třeba jen opravili překlep nebo typografickou chybu, a druhým mohou nastavit, že stránka, kterou právě editují, se jim má při dokončení editace hned zařadit mezi stránky, jejichž změny chtějí dále sledovat. V případě našeho pomyslného překlepu by bylo vhodné první políčko zatrhnout (zatržení druhého políčka závisí čistě na zájmech uživatele).

O něco níže si všimněte upozornění, že svůj příspěvek neodvolatelně uvolňujete pod licencemi Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 a GFDL. Pokud nechcete, aby vámi napsaný text byl nadále šířen a používán pod touto svobodnou licencí, pak jej na Wikiverzitu nevkládejte. Nezapomeňte rovněž na slůvko „svůj“ — nevkládejte na stránky Wikiverzity texty, pokud nejste jejich autorem nebo pokud to v daném kontextu nepovoluje jejich licence. V případě pouhé opravy překlepu se sice otázkou autorských práv zabývat nemusíte, ale každá větší porce textu je už autorským dílem a vztahují se na ni příslušné zákonné normy.

Pod tím vším jsou pak umístěna tři tlačítka: Zveřejnit změny, Ukázat náhled a Ukázat změny. Po provedení změn v textu bychom si měli zvyknout vždy nejprve použít Ukázat náhled a podívat se, jak bude stránka vypadat po změně, nebo Ukázat změny pro porovnání dosavadní a nové verze textu. Teprve po tomto ověření, že jsme změnu zadali správně, bychom měli stisknout Zveřejnit změny, a tím novou verzi potvrdit.

Shrnutí editace editovat

Okénko Shrnutí editace vyplňujte vždy. Zapište do něho heslovitě, co jste na stránce prováděli. V případě překlepu tedy stačí ono již zmíněné „překlep“, v případě pravopisných oprav „pravopis“, v případě vložení obrázku třeba „přidán obrázek“ (nebo i „+obr“), v případě větší reformulace textu stručné, ale srozumitelné shrnutí, například „úvod přepsán pro úroveň SŠ“.

V případě, že jste na stránce prováděli více různých činností, shrňte je všechny — například „typo; -obr; reformulace poslední věty“, pokud jste zkorigovali typografii, odebrali jeden obrázek a přeformulovali poslední větu.

Shrnutí editace jednak pomáhá dalším uživatelům, kteří sledují dotyčnou stránku nebo poslední změny na projektu, aby poznali, co se na stránce děje, jednak usnadňuje hledání v historii stránky. Podobnou výpovědní hodnotu má i označení editace jako „malé editace“ zaškrtnutím již zmiňovaného políčka. Za malou editaci se dají považovat drobné opravy překlepů, pravopisu a typografie, formální doplnění stránky (např. kategorizace nebo doplnění klasifikační nálepky) neměnící její zařazení do projektu či do celku Wikiverzity, opravy starých odkazů na přesunuté zdroje apod.

Formátování textu editovat

Aby byl text na stránce přehledný, je potřeba jej vhodně formátovat, tedy dát mu zevní strukturu, která co nejlépe odpovídá jeho obsahu. Právě tomu může napomoci používání formátovacích značek (místo přímého měnění vlastností textu, jak bývají běžní uživatelé navyklí z kancelářských textových editorů). Důležitější je uvědomit si, že nějaký kus textu má být nadpis podkapitoly, než přemýšlet, jakou má mít velikost, tučnost a barvu.

Podrobnější přehled o formátovacích značkách podává samostatná nápověda k formátování. Pro začátek nám stačí uvědomění, že samo editační okno je vybaveno základní nápovědou k těmto značkám a nejdůležitější značky nebo značkové struktury nabízí přímo na výběr v liště, které si můžete všimnout na horním okraji editačního okna. (Pokud ji nad oknem nevidíte, je to nejspíše proto, že váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript, což můžete změnit v nastavení prohlížeče.)

Na liště nad editačním oknem najdete zleva doprava nejprve tlačítka, která vepíší do editovaného textu značky pro tučné a kurzívní zvýraznění textu, pro podpis (to využijete hlavně na diskusních stránkách), pro vložení odkazu, obrázku a poznámky pod čarou. Další značky (pro nadpisy, seznamy, tabulky aj.) jsou přístupné přes výběrníček Další. Následuje výběrníček Zvláštní znaky, který umožňuje vkládání libovolných znaků z tabulek Unicode, a po něm Nápověda, která podává přehled nejběžnějších formátovacích značek. Konečně, na pravém okraji lišty se nachází přepínač do vizuálního editoru pro ty, kdo to (bohužel povětšinou ke škodě přehlednosti stránek) s formátovacími značkami opravdu nezvládnou.

Jakmile se zorientujeme ve formátování, můžeme si vzít k srdci též obecné rady pro vzhled stránky na Wikiverzitě, které jsou zpracovány na samostatné nápovědní stránce.

Založení nové stránky editovat

Práce na Wikiverzitě často nevyžaduje jen úpravy stránek dříve vytvořených, nýbrž rovněž zakládání stránek nových. K tomu se zpravidla dostaneme buď tím, že následujeme červeně zbarvený odkaz (tedy odkaz na stránku, která zatím nebyla vytvořena), nebo tím, že do vyhledávacího okénka nebo do adresní řádky zadáme jméno dosud neexistující stránky, a v následném upozornění, že stránka neexistuje, klikneme na odkaz k jejímu vytvoření. V obou případech se pak před námi otevře editační okno, do něhož vložíme text vytvářené stránky stejně, jako bychom jej vkládali do stránky již existující.

Jednou z prvních stránek, které na Wikiverzitě nový uživatel zakládá, bývá jeho vlastní uživatelská stránka, která se nově registrovanému přihlášenému uživateli objevuje jako červený odkaz s jeho vlastním uživatelským jménem na levém okraji navigační lišty na horním okraji stránky. Tato stránka je vizitkou uživatele, při jejímž vytváření je omezen jen obecnými podmínkami užívání projektů nadace Wikimedia.

Před založením nové stránky mimo uživatelský jmenný prostor je vhodné si nejprve uvědomit, že stránky na Wikiverzitě by měly odpovídat jejímu poslání jakožto prostoru pro vzdělávání a výzkum, a následně se seznámit se strukturou Wikiverzity, jejímiž základními stavebními kameny nejsou jednotlivé stránky, nýbrž povětšinou vícestránkové projekty, a z ní vyplývajícími základními požadavky na název nově zakládané stránky. Nová stránka se buď stane součástí projektu již dříve založeného a musí respektovat specifická pravidla, která platí pro spolupráci na dotyčném projektu, nebo jde o založení celého nového projektu, pro něž je k dispozici samostatná nápovědní stránka.

Smazání stránky editovat

Zatímco založení nové stránky je dílem okamžiku, smazat nějakou stránku může být až několikatýdenní proces. Právo mazat stránky mají totiž jen správci. V případech, kdy se domníváte, že nějaká stránka by měla být smazána okamžitě buď proto, že jakožto její jediný autor shledáte její vytvoření jako omyl, nebo proto, že porušuje pravidla nadace Wikimedia či Wikiverzity, můžete podnítit proces rychlého smazání, tedy vlastně přímo předložit správcům žádost o její smazání. V případech, kdy důvod pro rychlé smazání nenalézáte, ale přesto se domníváte, že stránka by měla být smazána, můžete zahájit diskusi o smazání, tedy smazání navrhnout k diskusi komunitě uživatelů Wikiverzity.