Management/Procesní řízení

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o tématu „Management/Procesní řízení“, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

… Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je soubor činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesů. Velmi často využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů, aby mohly být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků za současné optimální rentability svých aktivit.
Wikipedie, Procesní řízení

Tematické informaceEditovat

 1. Proces
  1. Typy procesu
  2. Úrovně procesu
 2. Procesní mapa
 3. Řízení procesu
  1. Reengineering
  2. Řízení kompetencí
  3. Řízení jakosti
  4. Strategické řízení
  5. Trvale zlepšované procesy
 4. Podnik v systémovém pojetí
  1. Informační struktura
 5. Přechod k procesnímu řízení
  1. Důvody přechodu na procesní řízení
  2. Seznámení zaměstnanců s novým pojetím řízení
   1. Zkušební provoz
   2. Měření výkonnosti