Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Hebrejština je jedním ze semitských jazyků, starým již několik tisíc let, tedy prošedším již dlouhým vývojem a utvářeným mnohými vlivy. Z historických a geografických variant tohoto jazyka jsou obzvláště důležité dvě, úzce spjaté s důvody, které vedou lidi ke studiu hebrejštiny:

  • Biblická hebrejština (ivrit Tanach, též lešon kodeš „svatý jazyk“) je originálním jazykem většiny knih židovského Tanachu, resp. křesťanského Starého zákona – proto je to jazyk důležitý nejen pro (ortodoxní) židy, ale i pro všechny křesťany; na teologických fakultách je jeho znalost předpokladem dalšího teologického studia.
  • Soudobá hebrejština (ivrit, novohebrejština) je jazykem dnešního státu Izrael (jednalo se prakticky o znovuvzkříšení mrtvého jazyka)

Tato stránka je rozcestníkem o tomto jazyce, který si klade za cíl jednak nasměrovat zájemce o hebrejštinu na další zdroje, jednak na podstránkách některé studijní materiály přímo shromažďovat. Vzhledem k tomu, že tato stránka vznikla ze zájmu o hebrejštinu biblickou, je v jejím textu i v textu podstránek hebrejštinou implicitně míněna biblická hebrejština.

Základní informace editovat

Podstránky a další projekty na Wikiverzitě editovat

Studijní projekty jednotlivých uživatelů editovat

Studijní zdroje na webu editovat

Sbírky odkazů a úložiště materiálů editovat

Jazykové nástroje editovat

Online mluvnice a jazyková pojednání editovat

Slovníky editovat

Učebnice a kurzy editovat

Zdroje textů editovat

Tištěné materiály editovat