Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Fotovoltaika je zkrácený výraz pro přímou přeměnu světelné (zpravidla sluneční) energie na energii elektrickou.

Info editovat

Uživatelé editovat

Vlastní zkušenosti uživatelů, kteří nějakým způsobem řeší problematiku fotovoltaiky:

Teorie editovat

Světlo je viditelná část elektromagnetického záření – zpravidla se uvádí elektromagnetické vlnění v rozsahu 380–720 nm anebo 400–750 nm – nelze to určit přesně, směrem k okrajům světelného spektra citlivost oka ubývá. A neznamená to také, že fotovoltaický článek využije světelné záření se stejným efektem a ve stejném rozsahu jako lidské oko, tj. nelze říci, že využitelné spektrum fotovoltaického článku je stejné.

Energii fotonu E[eV] o vlnové délce λ[μm] spočteme ze vztahu:

E[eV] = 1.24 / λ[μm]

Spektru 400–750 nm tudíž odpovídají energie 3.1–1.65 eV.

Hustotu zářivého toku, který dopadá na kolmou plochu ve vzdálenosti, rovné střední vzdálenosti Země od Slunce, určuje tzv solární konstanta, která má velikost 1.367 kW/m2. Z toho přibližně 45 % tvoří viditelné záření. Solární konstanta ale nezahrnuje vliv atmosféry, proto je hodnota zářivého toku, dopadající na zemský povrch, menší a navíc závislá na počasí.


Solární panel editovat

Solární panel je panel, sestávající z řady zpravidla sériově zapojených fotovoltaických článků.

Měření editovat

Prodejci editovat