Airbnb/Juandev/Zkoumání a ladění

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Airbnb
Příslušnost: Juandev

Tato stránka je určena pro zápis problémů a řešení, které má uživatel Juandev s Airbnb. Zapojit se můžete buď vysvětlením problému, nebo opravou překlepů a formátu.

Řešené problémyEditovat

Následně je potřeba do této sekce vložit ve formátu {{/Nadpis problému}}

Vyřešené problémyEditovat

Jak ztrhnout hostovi kauci?Editovat

Často nevím jak zatrhnout hostovi kauci, nebo se nemohu proklikat na centrum řešení sporů, kde se to dá vyřešit.

Řešení a výsledkyEditovat

Řešení spočívá v tom, že si sem k tomuto problému umístím link na ono centru řešení sporů. Následně pak stačí vybrat patřičného hosta a vybrat výši kauce.  Hotovo--Juandev 15. 2. 2012, 11:47 (UTC)