Uživatel:Mmh/Návrhy/Jazyk stránky

Stejně jako ostatní projekty nadace Wikimedia, existuje i Wikiverzita v mnoha jazykových obměnách. Zde se nacházíme na Wikiverzitě českojazyčné, tedy implicitně předpokládáme znalost českého jazyka, komunikujeme česky a v češtině píšeme stránky svých projektů. Celé projekty v cizích jazycích by se tu nacházet neměly — takové patří na příslušnou jazykovou mutaci Wikiverzity.

I na české Wikiverzitě však může být občas smysluplné vytvořit nějakou stránku v jiném jazyce, případně stránku obsahující vedle českého textu též podstatné části textu v jiných jazycích, takže k jejímu pochopení či k práci s ní je potřeba ovládat i jiný jazyk než češtinu.

Stránky Wikiverzity, k jejichž úplnému přečtení stačí znalost českého jazyka, se nijak neoznačují. Je-li však k porozumění obsahu stránky potřeba jiný jazyk, mělo by to být uvedeno v klasifikační nálepce. Pokud se na takové stránce vyskytuje i čeština, měla by pak v nálepce uvedena i ona.

Smyslem takového označení je především upozornit čtenáře stránky, že bez znalosti příslušných jazyků nemůže stránku (plně) využívat. Jako vedlejší sdělení je možno z takového označení vyčíst, že lidé pracující na projektu jsou schopni též komunikace v udaném jazyce a že je případně možné i zapojení spolupracovníka, který neovládá dost dobře češtinu.


příklady:

  • stránka s úplnými překlady (jazyk jen čeština)
  • stránka s neúplnými překlady
  • stránka vyloženě cizojazyčná