Uživatel:Juandev/Současnost a budoucnost Wikiverzity, aneb dva druhy otevřené spolupráce

Současnost a budoucnost Wikiverzity, aneb dva druhy otevřené spolupráce editovat

 • Autor: Ing. Jan Lochman
 • Uživatel: Juandev
 • Datum: 4. prosince 2010Úvod editovat

Přednáška navazuje na loňskou přednášku Wikiverzita – nová perspektiva ve vzdělávání, kde autor projekt představil, hovořil o historii, cílech, ale také o tom, že Wikiverzita je odlišná než ostatní projekty Wikimedia Foundation.

 Současnost Wikiverzity: Co Wikiverzita obsahuje? editovat

Uvádí příklady toho co Wikiverzita obsahuje. Vysvětluje proč se to nachází na Wikiverzitě a k čemu to slouží.

Představuje i konfliktní obsah, vysvětluje proč se na Wikiverzitě nachází a porovnává oba úhly pohledu (wikiverzitní x newikiverzitní (lidé z ostatních projektů Wikimedia Foundation (WMF))).Budoucnost Wikiverzity: Dva druhy otevřené spolupráce editovat

Upozorňuje na prvotní cíle projektu tj. vytvářet a hostovat svobodné výukové a výzkumné materiály a aktivity. Zdůrazňuje, že Wikiverzita se liší od ostatních projektů WMF právě tím, že také hostuje vzdělávací a výzkumné skupiny a jednotlivce.[1] Pramení z toho dva druhy otevřené spolupráce:

 • svoboda editovat a tvořit --> spolupráce při tvorbě obsahu
 • a svoboda myslet --> studovat všechny problémy bez hranic

Vrací se ke konfliktním projektům Wikiverzity, porovnává portfolio Wikimedia se komunismem a hledá možnosti jakým způsobem se může Wikiverzita ve skupině Wikimedia udržet a kam se její komunity mohou vydat.Wikiverzita a její historie – shrnutí editovat

Více…

 • vznik 2006 po 3 letech příprav; dnes 11 jazykových mutací, ostatní na Wikiversity Beta
 • každý se může zúčastnit, neklademe sociální bariéry
  • Wikiverzita není univerzita (např. děti účastnící se výzkumných projektů v běžném světě určených pro vysokoškoláky a dospělé)
 • každý může nabývat roli studenta i učitele (P2P vzdělávání)
 • výzkum není recenzovaný, přesnost a odbornost závisí na prostředcích a na účastnících
  • i přesto působí na Wikiverzitě řada vědců a učitelů
 • zatím se neudělují certifikáty a vysvědčení, neprobíhá testování se skrytými výsledky pro studenta
 • projekt je softwarově a licenčně kompatibilní k ostatním z portfolia WMF (software MediaWiki, licence Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 a GNU Free Documentation License)
  • často se software MediaWiki jeví jako nevhodný, ale dá se rozšiřovat doplňkySoučasnost Wikiverzity: Co Wikiverzita obsahuje editovat

Kurzy editovat

Kurz, tedy seřadím látku určitým způsobem (např. od nejednoduší k nejsložitější, od základů k pokročilým věcem) a rozsekám ji na určité funkční celky = hodiny.

Každou hodinu spojím s výukovými materiály (slady, text, video, nahrávky), úkoly a aktivitami (psaní esejů, blogování, zkoušení studentů) mohu připojit možnost interakce s ostatními studenty a s vyučujícím (diskusní stránka, blog, chat, odborné fórum).Příklad 1: Práce na Wikipedii editovat

 

Cíl: naučit účastníky editovat a tvořit hesla na Wikipedii. Seznámit je se zvyklostmi a způsoby komunikace, úpravou hesel a prací na Wikimedia Commons.

Reklama: prostřednictvím šablony Vítejte na Wikipedii

Metodika: Studium praxí přímo na Wikipedii. Studium ve skupině – po příchodu více zájemců se otvírá vždy nová skupina. Každá hodina je spojena s podrobně vysvětlenými úkoly, obrázkovou publikací, prostorem pro diskusi a kontakty na vyučujícího. Devět hodin, rychlost dle skupiny. Kurz mění a dokončují i samotní účastníci.

Podívejme se na to --> Práce na Wikipedii

Závěr:

 • náročné na aktualizaci
 • za poslední 2 roky přes 10 účastníků --> nikdo nedokončil, ale někteří jsou aktivní na WikipediiPříklad 2: Basic filmmaking editovat

 

Cíl: připravit účastníky na práci se softwarem pro tvorbu animovaného filmu (FrameForge 3D Studio).

Reklama: ?, zařazeno na Hlavní stránce jako nejlepší kurz.

Metodika: Postupně se propracovávat zadanými úkoly a posílat školiteli e-mailem odpovědi. Kurz lze absolvovat dohromady se dvěma dalšími kurzy.

Podívejme se na to --> Basic filmmaking

Závěr: Školitel kurz pravděpodobně opustil již před dvěma lety. Kurzu se zúčastnilo od roku 2008 26 studentů, nikdo ho však nedokončil. Všichni udělali pár počátečních hodin a pak zmizeli.Příklad 3: Composing free and open online educational resources editovat

 

Cíl: seznámit účastníky s Open Educational Resource (OER), jejich vývojem, hledáním, produkcí a sdílením. Zaměřeno na učitele a budoucí učitele. Vytvořit během kurzu vlastní OER. Naučit se pořizovat digitální fotografie/videa/zaznamenávat nahrávky.

Reklama: oznámení obsahu a začátku kurzu předem. Informace o něm se pak samy šířily přes IRC mail listy apod.

Metodika: Jednorázový kurz pro větší skupinu přes registraci. Čtení, poslouchání a sledování materiálů - následně úkoly. Setkávání se na blozích, dorozumívací jazyk angličtina. Vyžaduje 4-6 hodin studia týdně. Kurz je rozdělen do 9 týdnů.

Podívejme se na to --> Composing free and open online educational resources

Závěr: Experiment Univerzity Umění a Desingu v Helsinkách. Výsledky experimentu zveřejněny v recenzovaném časopise First Monday. Na počátku se zaregistrovalo 70 účastníků, 19 kurz dokončilo. Z toho:

 • 15 účastníků kurzem prošlo,
 • 3 účastníkům bylo uděleno hodnocení COMPLEMENTARY WORK REQUIRED, zřejmě potřeba se ještě něco doučit,
 • 1 účastník nebyl oznámkován.

Pro zájem se připravuje další běh, který začne 15. ledna 2010. Poslední běh běžel v roce 2008. Náročná komunikace při existenci tolika blogů. Sami účastníci navrhli technická i praktická vylepšení.

Výzkum editovat

Příklad 4: Bloom Clock/Kvetení rostlin editovat

 

Cíl: sledovat kvetení rostlin v jednotlivých lokalitách v průběhu roku. Řadit rostliny podle barvy a tvaru květu, listů a dalších botanických charakteristik. Vypracovávat klíče pro danou lokalitu měsíc a rok. Využití dat v zahradnictví, potažmo fytogeografii. Možnost spojení s výukou cizích jazyků.

Reklama: prostřednictvím Wikiverzity. Zařazeno na hlavní stránce jako Nejlepší potažmo Představený projekt.

Metodika: Sledování právě kvetoucích rostlin v dané lokalitě. Záznamy do herbářových položek. Vyhotovování klíčů přesouváním šablon. Určování neznámých rostlin dle fotografií. Udržování seznamů rostlin v cizích jazycích s výslovností. Propojení se sbírkou médií a s Wikiknihami. Porovnávání doby kvetení v jednotlivých částech světa. Navazující projekty sledující škůdce apod.

Podívejme se na to --> Bloom Clock (česky)

Závěr: po 4 letech se českou verzi nepodařilo rozjet. Stále jeden účastník. Chybí účelná propagace projektu. Pravidelní výzkumníci z celého světa (Rakousko, Česká republika, USA, Velká Británie, Austrálie, Švédsko apod.). Shromážděno 835 rostlin zařazených v různě rozpracovaných herbářových položkách. Desítky klíčů. Projekt potřebuje ještě několik let pokračovat, nežli bude mít dost dat k dalšímu vyhodnocení.Příklad 5: Pračka (problémy!) editovat

 

Cíl: pochopit fungování jednotlivých praček a umět si je opravit. V budoucnu též vypracovat publikaci na toto téma. Pořízení fotodokumentace scházející na Commons.

Reklama: žádná

Metodika: způsobem pokus-omyl přijít na fungování zařízení. Klást hypotézy a testováním je ověřovat či vylučovat.

Podívejme se na to --> Uživatel:Juandev/Pračka

Závěr: tento typ zkoumání věcí v našem okolí se daří, občas i někdo poradí. Na vypracování publikace to ale bude chtít prozkoumat daleko víc zařízení a proniknout hlouběji do problematiky.Hostování komunit editovat

Příklad 6: Technical writing (Sitronics Telecom Solutions) editovat

 
První skupina kurzu Technického kreslení, která úspěšně složila zkoušky. Praha, Česká republika, září 2007

Cíl: Naučit zájemce ve dvou kurzech vypracovávat technickou dokumentaci. Zároveň se předpokládá, že uživatelé Wikiverzity daný kurz vylepší a obohatí.

Reklama: firemní nábor, zařazeno na Hlavní stránce jako nejlepší kurz.

Metodika: každý kurz má svého instruktora, stránky na Wikiverzitě zřejmě doplňují reálnou výuku. Na konci se v Praze uskuteční zkoušky. Stránky na Wikiverzitě zřejmě odpovídají hodinám, obsahují materiály ke čtení a cvičení.

Podívejme se na to --> Technical writing

Závěr: kurzu se zřejmě účastnili jen lidé z reálného kurzu. Není jasné, jestli kurz dále probíhá a jestli se zúčastnil i někdo prostřednictvím Wikiverzity.Příklad 7: Prof. Loc Vu-Quoc a jeho skupina (University of Florida) editovat

 

Cíl: seznámit studenty s Wikiverzitou. Používat Wikiverzitu k zadávání a řešení úkolů v kurzech mechaniky a aerokosmonautiky.

Reklama: na hodinách ve škole.

Metodika: Studenti zřejmě na stránce kurzu (která je vlastně uživatelskou stránkou) mají seznam úkolů. Založí si vlastní uživatelskou stránku, kde tyto úkoly vyřeší.

Podívejme se na to --> Prof. Loc Vu-Quoc a jeho skupina

Závěr: Wikiverzita je k tomuto účelu stále využívána. Běžný uživatel nemá šanci se zapojit. Organizace stránek je chaotická např. jednotlivé kurzy používají jmenný prostor uživatel (který není k tomu určen), stránky nejsou kategorizovány, mizí nahrané obrázky apod. Pro potřeby vyučujícího, ale zřejmě dostačující.Příklad 8: Varhany editovat

Cíl: postavit či přestavit varhany pro generování elektronického zvuku.

Reklama: ?

Metodika: Rozdělení projektu do jednotlivých fází: 1) úvod, 2) teorie, 3) portativ a 4) vlastní nahrávka. Každý z účastníků si pracuje podle svého tempa a doplňuje informace za sebe jak na tom je.

Podívejme se na to --> Projekt:Varhany

Závěr: Projekt se rozjel, ale zřejmě se již nedokončil, respektive se jeho účastníci nepochlubili s výsledky na Wikiverzitě.Návody/poznámky/vlastní výzkum (problémy!) editovat

Drtivá většina obsahu Wikiverzity může být poznámkami, vlastním výzkumem či plněním úkolů, ale tváří se jako drobné návody, eseje či knihy.

Pokud to není uvedeno přímo na stránce --> je těžké zjistit jestli se jedná o osamocený návod či esej, nebo je to součást nějakého skupinového či individuálního projektu. A také, jestli výpisky a zápisky ze školy neporušují autorská práva.

Již od počátku Wikiverzity problémy s komunitami Wikimedia, kdy především uživatelé Wikiknih upozorňovali, že se jedná o duplikaci jejich projektu a několikrát navrhli také Wikiverzitu na smazání/zrušení.

Uživatelé Wikivezity na druhou stranu poukazují na editační a myšlenkovou volnost na Wikiverzitě, nevidí problém v přesunu těchto textů například na Wikiknihy. Ostatně píší učitelé učebnice v knihovnách a nakladatelství, nebo spíše doma a ve škole?!

Podívejme se na to -->
Struktura podobná škole editovat

Řada Wikiverzit, jako Ruská, Portugalská, Španělská má více stránek, které kopírují struktury vzdělávání v kamenných školách. Skutečných obsahových stránek je minimum.

Časté je kopírování struktury vysokých škol, kdy drtivá většina stránek jsou stránky vysokých škol, jejich fakult, kateder a ústavů.

Tyto stránky mohou ale někdy zastávat funkci rozcestníků. Někdy tyto rozcestníky vizuálně kopírují portály, či rozcestníky na Wikipedii.

Anglická Wikiverzita je obsahuje také, ale ne v tak velkém poměru k obsahovým stránkám. Česká Wikiverzita je nemá vůbec. Cílem české Wikiverzity bylo nekopírovat reálné struktury, ani struktury Wikipedie.

Podívejme se na to -->

Jen pro zajímavost: počty stránek na jednotlivých Wikiverzitách.


Přednášky editovat

Například jako tato. Přednáška vyžaduje zapnutí uživatelského stylu (znalost kaskádových stylů). To lze zatím pouze, když je uživatel přihlášen.Chaty a fóra editovat

Jelikož zatím neexistuje vhodné rozšíření, používají se k chatování kanály IRC a o tématech se diskutuje v diskusních prostorech a stránkách.Kvízy editovat

Kvízy používané na Wikiverzitě se nedají používat ke zkoušení, protože odpovědi neodesílají někam na server, ale zobrazují je hned studentovi.

Některé komunity si proto studenty zkouší sami reálně, nebo prostřednictvím e-mailu, či jiných technických nástrojů dostupných na webu.Jiné aktivity editovat

Časopis Wiki-wiki editovat

 
 • O čem to je: Pokus o vydávání časopisu s názvem Wiki-Wiki.
 • Cíl: Cílem je vychovávat k redaktorské činnosti a všemi činnostmi souvisejícími s vydáváním odborného časopisu. Samotné zaměření časopisu je na zveřejňování obsahu projektů Wikimedia, uveřejňování zpráv z komunit a publikování výukového obsahu.
 • Aktuální stav: Zatím vychází pravidelně v elektronické podobě. Trpí nedostatkem přispěvatelů.Wiki Campus Radio editovat

 • O čem to je: Původní projekt anglické Wikiverzity a Wikizpráv z cílem založit nový projekt Wikirádio.
 • Cíl: Cílem je naučit se všem činnostem souvisejícím s provozem rádia a naplnit ho jak čteným zpravodajstvím z projektu Wikizprávy, tak například výukovými materiály, ale i hudbou apod.
 • Aktuální stav: Po několika letech se projekt stále nerozjel a je v přípravě.Sluneční soustava pro děti editovat

 • O čem to je: Interaktivní kurz pro děti o sluneční soustavě.
 • Cíl: Cílem je připravit pro nejmenší děti průlet sluneční soustavou, klikáním na různé části fotografií, doplněné audionahrávkami a dalšími obrázky jednoduše vysvětlujícími základní fakta. Pro starší děti pak existují jednoduché popisné texty. Při přechodu ze sluneční soustavy jinam se objeví 5 jednoduchých otázek. Pokud nejsou dobře zodpovězeny, účastník je navrácen zpátky do sluneční soustavy.

Podívejme se na to -->Naše sluneční soustava

Interaktivní výukový modul pro děti ve věku od 11–13 let

 OblohaOblohaObloha

Když zapadne Slunce a lidé ulehnou ke spánku, rozsvítí se na obloze tisíce světel. Tisíce světel, kterých se stačí jen dotknout. Tisíce hvězd, které nás lákají na dlouhou cestu. Vydej se s námi na cestu naší Sluneční soustavou, vydej se s námi na cestu za poznáním.

Klikni pravým tlačítkem myši na oblohu a připrav se vzlétnout!


 • Aktuální stav: Po 2 letech ještě nedokončeno.Konflikty a konfliktní obsah editovat

Konflikty z Wikipedie působí na Wikiverzitě rozvrat editovat

 • V roce 2008 se na anglické Wikiverzitě objevil uživatel Moulton. Na anglické Wikipedii byl zablokován „na vždy“ za napadání jiných editorů a zanášení zaujatého úhlu pohledu (POV) do článků. Celý problém se točil okolo článku o Rosalindě Picardové, který byl původně napsán ve smyslu, že tato dáma podporuje tzv. inteligentní plán. Při údajném Moultonově pokusu napsat heslo z nezaujatého úhlu pohledu (NPOV) došlo ke sporům, které vyvrcholily Moutonovým doživotním zablokováním.[2]
 • Po přesunu na Wikiverzitu Mouton začal zkoumat, jestli na anglické Wikipedii neexistuje „klika“, která by bránila v přepisování biografií o podporovačích inteligentního plánu. Zároveň ale tvořil i posměšné básničky a divadelní hry na adresu svých oponentů, kteří se přesunuli na Wikiverzitu včetně Jimmyho Walese.
 • Po nějaké době uživatel Jimbo Wales z pozice stewarda Moultona na Wikiverzitě zablokoval. Zároveň byl zbaven všech svých práv do té doby oblíbený správce a checkuser JWSchmidt. To vedlo k rozkolu v komunitě na ty, co zákrok shůry podporovali a na ty co tvrdili, že situaci má vyřešit komunita. Postupně odešlo asi 10 velmi aktivních editorů, z čehož asi 7 správců.

 • Začátkem roku 2010 založil uživatel Privatemusings na anglické Wikiverzitě Ethical Breaching Experiments, která měla podle jeho slov zkoumat způsoby, jakými se dají do Wikipedie zanášet nesmysly a jak se dá editovat a obcházet například vlastní zablokování. Cílem mělo údajně být tyto způsoby popsat a dát vývojářům nápovědu na co se zaměřit.
 • Po smazání na anglické Wikipedii se Privatemusings přesunul na anglickou Wikiverzitu, kde byla sporná část tohoto projektu smazána. Rozběhla se diskuse, jestli smazání bylo v pořádku. Stránka však byla záhy smazána founderem Jimmy Walesem a Privatemusings byl zablokován. Správce SB Johnny, ale akce revertoval a začal o věci diskutovat. Jimbo Wales následně oznámil, že „jedná s Nadací o zrušení Wikivezity“ a po několika dnech své akce navrátil a zbavil SB Johnnyho práv správce a byrokrata.[3]
 • Tato situace opětovně vedla k rozdělení komunity a odlivu značné většiny zbylých aktivních editorů jádra komunity. Těch je dnes na anglické Wikiverzitě minimum (většina z nich jsou lidé co přišli v roce 2008 z Wikipedie).
-->o pár týdnů později, následuje petice za zrušení Wikiverzity

Odsuzovaný obsah Wikiverzity editovat

 • Individuální studijní a výzkumné projekty typu (např. oprava pračky, či studium HTML) --> „Je to hrozné, nikoho ty povzdechy autora nezajímají. Co se z toho mohu naučit?“
 • Blog uživatele Juana de Vojníkov. --> „Juandev udělal z Wikiverzity blog! Wikiverzita je ostuda českých projektů.“ (Zřejmě i v reakci na individuální studijní projekty a výzkum běžných životních problémů)
Budoucnost Wikiverzity: Dva druhy otevřené spolupráce editovat

 • Potřeba lépe přebírat obsah, označovat dokončené a nedokončené materiály, rozlišovat osobní materiály od skupinových; či živé projekty od mrtvých. A kdo to udělá?
  • Nutnost dokončit více projektů.
  • Lépe projekty propagovat a organizovat studium v kurzech.
  • Ulehčit technicky vyučujícím i studentům.

-->otevřená spolupráce ve smyslu možnosti editovat x otevřená spolupráce ve smyslu otevřeného myšlení
-->Wikiverzita jako hraniční projekt, mezi sociálním projektem zaměřeným na obsah a sociálním projektem zaměřeným na komunitu
-->2 druhy otevřenosti, ale mohou jen ti co na to mají schopnosti

 • Potřeba vylepšovat technické vlastnosti projektu, ale kdo to zajistí?
  • Wikipedie jako hlavní průmysl Wikimedia, Wikiverzita jako jedno odvětví průmyslu.


 • Potřeba vymezit hranice, kam až může Wikiverzita při své otevřenosti zajít?
  • Je Wikiverzita analogií ke vzdělávání v komunismu?
„Wikipedie…omezuje svobodu a otevřenost tam,
kde kolidují s cílem tvořit encyklopedii.“
[4]
„A co Wikiverzita?“Kam se poděli lidé co opustili Wikiverzitu? editovat

 • na své osobní projekty
 • na projekty, které vznikly asi ze vzteku: Wikakademie (po konfliktu z roku 2008), NetKnowledge (po konfliktu z roku 2010)
 • jak bude vypadat projekt, který nebude následkem konfliktu? Jak bude vypadat otevřené vzdělávání za pár let?
Odkazy editovat

 1. http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikiversity&oldid=1956457
 2. http://en.wikiversity.org/wiki/Wikimedia_Ethics/Moulton,_JWSchmidt%27s_investigation#Timeline_of_events
 3. http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Community_Review/Wikimedia_Ethics:Ethical_Breaching_Experiments#Summary a http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikiversity/Problems.
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Co_Wikipedie_nen%C3%AD