Tvorba krátkých videí pro Wikipedii/Komprese

Příklad použití konverzního programu avconv, postaveného na knihovně w:en: Libav, odvozené z projektu w: FFmpeg. Tato knihovna je dostupná pro platformy Linux, BSD, OS X, Microsoft Windows, AmigaOS, MorphOS.

Následuje ukázkový krátký skript compress (použitelný např. v Linuxu), který v běžném adresáři převede soubory videa .MOV na video formátu .mp4 s datovým tokem 2048 kbps s audio tokem 128 kbps (a přitom ukazuje dobu zpracování); použijeme video kodek x264 a audiokodek libmp3lame:

echo compress
date

for FILE in *.MOV
  do
    FILE2="${FILE%.*}.mp4"
    echo
    echo "$FILE => $FILE2"
    time avconv -i $FILE -vcodec libx264 -acodec libmp3lame -b 2048k -b:a 128k $FILE2
    date
  done