Tvorba krátkých videí pro Wikipedii

Cílem této stránky je naučit se používat kameru, konvertovat do ogg formátů a připravovat krátká videa pro Wikipedii.

Výzkum editovat