Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2016

1545, 1912, 1984 LUT (Luther):

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. (Izaiáš 66,13).
 • Jedná se pouze o část verše, celý verš zní: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem ergötzet werden
 • Celý verš v Kraličtině: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
 • Vybíráme, co dáme na obálku: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2016.

Další překlady editovat

Němčina editovat

1545, 1912, 1984 (Luther) Ich will euch tröstenH5162, [1]wie einenH376 seine MutterH517 tröstetH5162.
1859 LVE (Leander van Ess) Wie Einen seine Mutter tröstet; so will auch ich euch trösten.
1900, 1905 ELBU (Elberfelder) Wie einenH376, den seine MutterH517 tröstet, also werde ich euch tröstenH5162.
1906 TB (Textbibel) Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
1924 GB (Grünewald, Riessler-Storr) Wie einen Knaben, den die Mutter tröstet, so werde ich euch trösten.
1929 BRU (Buber-Rosenzweig) Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so will ich selber euch trösten.
1931 ZUR (Zürcher Bibel); 1939 MEN (Hermann Menge) Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
1934 HRB (Henne-Rösch, Paderborner) Wie einen Knaben, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
1951 SCHL (Schlachter) Wie nur eine MutterH517 tröstenH5162 kann, so will ich euch tröstenH5162.
1954 NHTS (Naftali Herz Tur-Sinai) Wie einen Menschen seine Mutter tröstet so tröst ich euch.
1979 PAT (Pattloch) Gleichwie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
1998 TAF (Tafel) Wie einen seine Mutter tröstet, so will Ich euch trösten.
1980 EIN (Einheitsübersetzung) Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, / so tröste ich euch.
2000 SCHL2 (Schlachter)  Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten.
2004 FB (FreeBible) Wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten.
2005 HRD (Herder) Wie einen seine Mutter tröstet, will ich euch trösten.
2012,2014 NEÜ (Neue Übersetzung) Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann.

Čeština editovat

1587 BKR1 (Bible kralická 1579) Jako ten kteréhož matka jeho [2]těší, tak já vás těšiti budu.
1613 BKR (Bible kralická, revid.) Jako ten, kteréhož matka jeho těší, [3]tak já vás těšiti budu.
1930 HEJCL (Jan Hejčl) Jako když matka někoho těší, tak já potěším vás.
1947 VS (Vladimír Šrámek) Jako když někoho těšit chce matka, potěšit chci vás.
1982, 1985 ČEP (Český ekumenický překlad) Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.[4][5]
1989 SNC (Slovo na cestu) Já sám se budu starat o vaše pohodlí, stejně jako matka konejší své dítě.
1986 KLP (Katolický liturgický překlad, Bogner) Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším.
2009 ČSP (Český studijní překlad, KMS) Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu já utěšovat.
2009 B21 (Bible 21) Jako když matka své dítě konejší, tak já vás potěším.
2009 JER (Jeruzalémská bible) Jako toho, jehož utěšuje matka,

vás potěším i já.

2009 MPCZ (Studijní překlad Miloše Pavlíka) Jako někoho[6], jejž jeho matka potěšuje[7], tak vás budu já potěšovat[7].

Latina editovat

(Staročeské překlady vycházely z Vulgaty.)

9. stol. SVUL (Vulgata) quomodo si cui mater blandiatur ita ego consolabor vos
1592 VUL (Vulgata Clementina) Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego consolabor vos.
1979 (Nova Vulgata) Quomodo si quem mater consolatur, ita ego consolabor vos.

Řečtina editovat

LXX (Septuaginta) ως ει τινα μητηρ παρακαλεσει ουτως και εγω παρακαλεσω υμας
LXXA (Analytická Septuaginta) ωςG3739{ADV} ειG1487{CONJ} τιναG5100{I-ASM} μητηρG3384{N-NSF} παρακαλεσειG3870{V-FAI-3S} ουτωςG3778{ADV} καιG2532{CONJ} εγωG1473{P-NS} παρακαλεσωG3870{V-FAI-1S} υμαςG4771{P-AP}
LXXR (Septuaginta Rahlfs) ὡς εἴ τινα μήτηρ παρακαλέσει, οὕτως καὶ ἐγὼ παρακαλέσω ὑμᾶς.
MGB (Modern Greek Bible) Ως παιδιον, το οποιον παρηγορει η μητηρ αυτου, ουτως εγω θελω σας παρηγορησει.

Hebrejština editovat

ALP (Aleppo Codex)
יג כאיש אשר אמו תנחמנו--כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו
WLC (Westminster-Leningradský kodex)
כְּאִישׁH376 אֲשֶׁרH834 אִמּוֹH517 תְּנַחֲמֶנּוּH5162 כֵּןH3651 אָֽנֹכִיH595 אֲנַחֶמְכֶםH5162 וּבִירֽוּשָׁלִַםH3389 תְּנֻחָֽמוּH5162
BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia + Strong)
כאישH376 אשרH834 אמוH517 תנחמנוH5162 כןH3651 אנכיH595 אנחמכםH5162 ובירושלםH3389 תנחמוH5162
BHSV (Biblia Hebraica Stuttgartensia)
כְּאִישׁ אֲשֶׁר אִמֹּו תְּנַחֲמֶנּוּ כֵּן אָנֹכִי אֲנַחֶםְכֶם וּבִירוּשָׁלִַם תְּנֻחָמוּ׃
TBH (česká výslovnost) keiš ašer immo tenahhamennu ken anochi anahhemchem uvirušalaim tenuhhamu:
TBH2 (česká výslovnost2)[8] keíš ašer immó tenaḥamennú ken ánoxí anaḥemxem úvírúšálaim tenuḥámú:
TBHEN (anglická výslovnost) keish asher imo tenahhamenu ken anokhi anahhemkhem uvirushalaim tenuhhamu:
MHB (Modern Hebrew Bible)
כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו׃

Slovní rozbor editovat

pořadí slovo přepis Strong druh gramatický tvar kmen význam německy význam česky překlad pozn.
1

כְּאִישׁ

keíš H376 příklonná předložka + subst. podobně jako [muže, někoho]
2

אֲשֶׁר

ašer H834 vztažná spojka když
3

אִמּוֹ

immó H517 subst. + suff. matka jeho
4

תְּנַחֲמֶנּוּ

tenaḥamennú H5162 verb. + suff. potěšuje nás
5

כֵּן

kén H3651 příslovce tak takovým způsobem
6

אָֽנֹכִי

ánoxí H595 osobní podmětové zájmeno
7

אֲנַחֶמְכֶם

anaḥemxem H5162 verb. + suff. potěším vás
8

וּבִירֽוּשָׁלִַם

úvírúšálaim H3389 vl. jméno a v Jeruzalémě
9

תְּנֻחָֽמוּ

tenuḥámú H5162 verb. potěším

Poznámky editovat

 1. Ps 131,2: Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir.
 2. Kojí.
 3. k. 40,11: Jako pastýř stádo své pásti bude, do náručí svého shromáždí jehňátka, a v klíně svém je ponese, březí pak poznenáhlu povede.
 4. Ž 131,2: Chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.
 5. Boží láska je popisována jako láska mateřská. Hospodin chová a hýčká své děti v Jeruzalémě něžně a s láskou jako matka. Jeruzalém, město pokoje a bezpečí, už nepozná úzkosti. A Boží lid, oproštěn od nepřátelství, nabude nové síly a bude se radovat. Starozákonní překladatelská komise. Izajáš Překlad s výkladem. 1.. vyd. Praha: Kalich v ÚCN, 1982. 419 s. (Nový překlad Písma svatého; sv. 11). Část V., s. 413. 
 6. Stejně jako v Gn 31,50: není při nás člověka – vl. muže, nebo snad "nikoho"
 7. 7,0 7,1 Stejně jako v Gn 5,29: Lemech zplodil syna ... a jeho jméno nazval Nóe (hebr. „Nóach“, tj. „oddech“, „odpočinek“, tvar slovesa přeloženého „usadil“ v Gn 2,15, „spočinula“ v Gn 8,4 a podobně jinde) výrokem: Tento nás bude moci potěšit. Zde ale pro potěšit užito jiné sloveso než u Nóach, zdá se však, že je odvozeno od příbuzného nebo snad téhož kmene, takže na tomto místě jeho význam zahrnuje i pojem „odpočinku“, „úlevy“; srov. Gn 27:42 Rebeka dala povolat Jákóba, svého mladšího syna, a řekla k němu: Hle, Ésáv, tvůj bratr, se vůči tobě utěšuje tím, že tě zabije.
 8. představuje hlásku chet; x představuje hlásku kaf bez dageše; obě se vyslovují přibližně jako české ch . Souhlásky vysázené jako horní indexy se vyslovují potlačeně, tj. např. e podobně jako ə v angličtině.

Alternativní text editovat

Naším problémem teď je najít nějaký jiný, alternativní text – vzhledem k tomu, že text Hesla roku se v Hlaholské bibli nenachází.

Odkazy editovat

V dostupných textech jsme našli pouze jediný odkaz z Izaiáš 66,13, a to u Luthera, v Kraličce a ČEPu – a všechny ukazují stejně, a to na

 • Ž 131,2: Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.

Tak to by byla jedna možnost.

Strongova čísla editovat

Představoval bych si, že ideální by bylo, kdyby v altnativním verši by mělo být slovo (resp.) kořen matka a potěšovat. Nabízí se tedy ve Strongově konkordanci hledat souběžný výskyt kořenů H517; H5162.

 • SOB: Hledání pomocí Strongových čísel: H517; H5162

Výsledek žádný. Tak to moc nechápu, mělo by mi to najít minimálně ten verš (Izaiáš 66,13). Asi bude někde chyba. Syntaxi (středník) jsem dělal přesně podle návodu: SOB – Návod v PDF.

Konkordance editovat

Zkusím to s "normální" konkordancí – kde je ovšem nevýhoda, že přeložená slova nemusí odpovídat původním radixům. Zkusím tedy v Českém studijním překladu hledat, kde bude nějaká matka a těšení; abych zachytil různé gramatické tvary, nechám hledat regulární výraz:

Dostanu 3 výsledky, tedy podle očekávání Iz 66,13 a dva další, kde to mat je ale součástí jiných slov – Naamatský a nepamatovala.

Zkusím ještě hledat v opačném pořadí:

najdu opět Iz 66,13 a ještě jeden verš, kde mat je součástí slova pamatuji.

Jedno Strongovo editovat

Hledám tedy alespoň podle jednoho Strongova čísla

a projíždím jeden po druhém odkazy z té části bible, která je v té Hlaholské (Paralipomenon – Píseň písnídeuterokanonické na SOBu asi nejsou. Nacházím tak ještě jeden použitelný žalmový verš:

Žalm 27,10 editovat

 • I kdyby mě opustili tvůj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine (Český studijní překlad).

Trochu si vzpomínám, že tento verš se vyskytnul jako jedno ze starozákonních Hesel v roce 2014. Zkusím to dohledat. Tak ne loni, ale letos to bude ve středu 6. května:

 • Otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine. (Kralický překlad).

Zdroje editovat

 • SOB – Studijní online bible (většina překladů)
 • bibleserver.com/ (ČEP, SNC)
 • Jeruzalémská bible