Pojem je dost široký pojem. Říká se, že pojem je základem pojmového myšlení, tedy myšlení, které dosud běžně při svém myšlení používáme. Ale když máme říci, co to vlastně ten pojem je, co to obnáší, už se nemusíme tak lehce shodnout; a co více, během diskusí můžeme přijít na to, že v tom sami, kupodivu, nemáme moc jasno. Proto se na této straně se budeme zaobírat právě samotným pojmem pojem.

Protože přístupy každého mohou být různé, začneme s tím, že každý napíšeme krátkou esej o tom, co pro nás znamená pojem pojem: