Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Odpady
Příslušnost: všeobecná

Na této stránce shromažďujeme odkazy a materiály týkající se odpadů, jejich zpracování a zejména otázce ekologičtějšího zacházení s nimi, které se dají využít pro vzdělávání, resp. výzkum v této oblasti.

Odpady obecněEditovat

Komunální subjekty zabývající se odpademEditovat

Způsoby nakládání s odpadyEditovat

Strategie OECD a EU pro nakládání s odpadem dělí způsoby zacházení s odpady do pěti stupňů podle ekologičnosti, potažmo žádoucnosti. Od nejméně žádoucího k nejžádoucnějšímu to jsou: odstranění z oběhu, energetické využití, materiálové využití, opětovné využití a prevence.

Odstranění z oběhuEditovat

Vzniklý odpad se dopraví někam, kde nenarušuje další běh života, a tam se uloží. Typicky se jedná o skládkování odpadu, ale existují ještě další, spíše speciální způsoby (solidifikace, stabilizace).

Energetické využitíEditovat

Ze vzniklého odpadu se využije jen část energie obsažené ve struktuře jeho materiálů. Typicky se jedná o různé druhy spalování. Obecně jde vždy o destrukci materiálu (materiál zbavený části energie akumulované ve hmotné struktuře je nutně jiný materiál).

Subjekty zabývající se energetickým využitím odpaduEditovat

Materiálové využitíEditovat

Ze vzniklého odpadu se využije jeho materiál, resp. část materiálu. Typickými příklady jsou materiálová recyklace a kompostování.

Subjekty zabývající se materiálovým využíváním odpaduEditovat

Opětovné využitíEditovat

Odpad vzniklý v jednom kontextu se využívá v jiném kontextu, kde není odpadem. Sem patří jednak použití výrobků, které zastaraly podle měřítek náročnějšího uživatele (oblečení, ze kterého vyrostly děti nebo které vyšlo z módy, elektronika, která je málo výkonná pro nové úkoly, apod.), pro uživatele méně náročné (bazarový prodej, rozdávání potřebným apod.), jednak opravování nebo repasování výrobků.

Subjekty zabývající se opětovným využíváním odpaduEditovat

PrevenceEditovat

Odpad vůbec nevzniká. Do této oblasti patří všeliké snižování množství odpadů od redukce obalových materiálů přes bezobalový koloběh zboží až po redukci spotřeby.

Subjekty zabývající se prevencí vzniku odpaduEditovat