Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

LaTeX je balík maker k sázecímu programu TeX, který má usnadnit a zjednodušit sazbu ať těm, kteří již TeX znají a jsou zvyklí s ním pracovat, tak i začátečníkům, pro které je práce v samotném TeXu příliš složitá. Už po napsání několika málo příkazů je možno začít psát vlastní dokument.

Základní informace editovat

Verze editovat

LaTeX byl v první verzi vydán v roce 1985 a od té doby průběžně vylepšován až do verze 2.09 vydané v roce 1992. Souběžně byla roku 1989 zahájena příprava rozšířeného standardu (plánovaného jako LaTeX 3), umožňujícího například lepší práci s rozsáhlými znakovými sadami a s grafikou. Jako předběžná verze byl roku 1994 vydán LaTeX 2ε, který se stal (krom drobných vylepšení) standardem na dvě desítky let. Původně oddělený další vývoj LaTeXu 3 byl během 2. desetiletí 21. století postupně integrován do LaTeXu 2ε, takže cca od roku 2020 jsou nové verze LaTeXu 2ε zároveň verzemi současného standardu LaTeX 3.

Klony editovat

Kromě základní vývojové linie LaTeXu existují klony, vyvinuté pro specifické publikační potřeby, např.:

Instalace editovat

LaTeX je dnes (2021) standardní součástí většiny linuxových distribucí, a pokud se nenainstaluje v základní instalaci, je možné jej doinstalovat ze standardních depozitářů. Jinak je ovšem instalace možná z domovské stránky projektu (instalační soubory a návody pro Linux, Windows, MacOs).

Balíky editovat

Kromě samotného LaTeXu, tedy základního balíku maker pro TeX, je k dispozici nepřeberné množství rozšiřujících balíků, které ulehčují práci v různých oblastech. Protože tyto balíky jsou často vytvářeny různými autory nezávisle na sobě, jejich funkcionality se někdy vzájemně ruší, resp. v určitých kombinacích se mohou chovat nepředvídatelně. LaTeX bývá proto distribuován hned s určitou (zpravidla poměrně rozsáhlou) sadou balíků, které pokrývají velkou většinu možných potřeb uživatelů a jejichž funkcionalita je vzájemně sladěna.

Tu a tam může uživatel narazit na situaci, kdy mu standardní distribuce nestačí a potřebuje doinstalovat nějaký méně běžný balík. Vzhledem k tomu, že LaTeX je nadstavbou TeXu, najdeme archiv LaTeXových balíků mezi jinými TeXovými balíka na souhrnném TeXovém úložišti CTAN:

Fonty editovat

Využitelnost fontů se v TeXu a v LaTeXu neliší, proto i fonty pro LaTeX (pokud nám nestačí ty, které máme nainstalovány v rámci standardní LaTeXové distribuce) najdeme na úložištích fontů pro TeX:

Fonty bývají zpravidla spojeny s balíky maker, které usnadňují jejich používání (typicky příkaz přepnutí do příslušného fontu a podle charakteru fontu různá udělátka).

Příručky a učebnice editovat

Jednotlivé rady a návody editovat

Lidé a skupiny editovat

Nástroje editovat

LaTeXové servery editovat

LaTeXové servery umožňují vytváření dokumentů online, zpravidla přes webové rozhraní. Samotný TeX, rozsáhlé knihovny LaTeXu i fonty jsou nainstalovány na serveru, z něhož je pak možno stáhnout výsledné soubory ve zdrojových (*.tex), převodních (*.dvi) i výstupních (*.ps, *.pdf) formátech.