Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: Mmh
klávesnice HiNative  

Na této stránce shromažďuji různé své postřehy, na které jsem narazil během svého studia korejštiny a které se nehodí na žádnou jinou stránku tohoto úložiště.

Výslovnost editovat

 • spojovací ㅅ se neváže na následující samohlásky, tedy např. 나뭇잎 se nevyslovuje [namušip], nýbrž [namutip]
 • ㅁ na začátku slova zní někdy až jako [b]
 • ㄴ na začátku slova zní někdy až jako [d]
 • sandhi

Směrové 가다 a 오다 editovat

 • 나라가다 odletět 나라오다 přiletět
 • 가져가다 odnést 가져오다 přinést
 • 데려가다 zavézt (někoho někam) 데려오다 vyzvednout (někoho odněkud)

Číslovky editovat

Modality editovat

Možení editovat

 • 갈 수 있어요
 • 가겠어요

Musení editovat

 • 가야 해요
 • 가야 돼요
 • 가 볼게요
 • 갈 수밖에 없어요
 • 안 가면 안 돼요 / 가지 않으면 안 돼요

Chtění editovat

 • 가고 싶다 (싶다 je tu stavové sloveso)

Miscelanea editovat

...에 오신 것을 환영합니다/해요 = vítejte v ...
어쨌든 = každopádně
겨우 = sotva

Slovesa, která si pletu editovat

 • 걷다 (걸어요) „chodit (pěšky)“, 걷다 (걷어요) „(od|za)hrnout“, 걸다 (걸어요) „pověsit“
 • 듣다 (들어요) „poslouchat“, 들다 (들어요) „dostat se (někam)“, „vzít si“, 드리다 (드려요/드리어요) „nabídnout“

Poznámky editovat