Italština/Materiály/Slovesa (cs x it) 10 (q)

  

1

zmýlit se

2

přijmout

3

večeřet

4

zamést

5

vydělat

6

dostat vzteklinu

7

nechat

8

slíbit

9

obědvat

10

vystříknout