Italština/Materiály/Slovesa (cs x it) 10 (j)

  

1

letět

2

hasit

3

připravit

4

chybět

5

zdát se

6

plakat

7

zapálit

8

rozbít

9

sloužit

10

vrátit se