Italština/Materiály/Slovesa (cs x it) 10 (ch)

  

1

jít za

2

bavit

3

vstoupit

4

naučit se

5

pomoct

6

položit

7

zůstat

8

stát se

9

bát se

10

objevit se