Italština/Materiály/Slovesa (cs x it) 10 (b)

  

1

být

2

vidět

3

umět

4

jíst

5

mluvit

6

líbit se

7

vzít

8

vyjít

9

pít

10

číst