Italština/Materiály/Slovesa (cs x it)/100 nejpoužívanějších (b)

  

1

letět

2

hasit

3

připravit

4

chybět

5

zdát se

6

plakat

7

zapálit

8

rozbít

9

sloužit

10

vrátit se

11

odstranit

12

poslat

13

mlčet

14

navštívit

15

pršet

16

být zapotřebí

17

podlehnout

18

pokračovat

19

odkrýt

20

vařit

21

utratit

22

vysvětlit

23

přát si

24

poslat

25

vést

26

poslat

27

vrátit

28

zastavit

29

navrhnout

30

trhat

31

slyšet

32

používat

33

připadat

34

snít

35

hrát

36

tančit

37

vyzkoušet

38

dovolit

39

pohnout

40

vzít si

41

doufat

42

opakovat

43

vyskočit

44

vyprávět

45

malovat

46

přijít

47

opravit

48

odejít

49

zeptat se

50

postavit

51

čerpat

52

pozvat

53

vyžadovat

54

políbit

55

odpočinout si

56

přidat

57

vyrobit

58

pozdravit

59

učit

60

šít

61

diskutovat

62

začínat

63

zabít

64

skrýt

65

plavat

66

trpět

67

učesat

68

řídit

69

nudit

70

uspat

71

zmýlit se

72

přijmout

73

večeřet

74

zamést

75

vydělat

76

dostat vzteklinu

77

nechat

78

slíbit

79

obědvat

80

vystříknout

81

ležet

82

stát

83

dělit

84

zakrýt

85

stát

86

vyloučit

87

kakat

88

šukat

89

srát

90

předložit

91

sebrat

92

propadnout

93

existovat

94

vyřídit

95

udivit

96

žehlit

97

bruslit

98

lyžovat

99

večeřet

100

letět