Italština/Materiály/Slovesa/Minulý čas složený (k)

  

1

viaggiare (io)

2

viaggiare (tu)

3

viaggiare (lui/lei)

4

viaggiare (noi)

5

viaggiare (voi)

6

viaggiare (loro)

7

cambiare (io)

8

cambiare (tu)

9

cambiare (lui/lei)

10

cambiare (noi)

11

cambiare (voi)

12

cambiare (loro)

13

telefonare (io)

14

telefonare (tu)

15

telefonare (lui/lei)

16

telefonare (noi)

17

telefonare (voi)

18

telefonare (loro)

19

ricordare (io)

20

ricordare (tu)

21

ricordare (lui/lei)

22

ricordare (noi)

23

ricordare (voi)

24

ricordare (loro)

25

camminare (io)

26

camminare (tu)

27

camminare (lui/lei)

28

camminare (noi)

29

camminare (voi)

30

camminare (loro)

31

succedere (io)

32

succedere (tu)

33

succedere (lui/lei)

34

succedere (noi)

35

succedere (voi)

36

succedere (loro)