Italština/Materiály/Slovesa/Minulý čas složený (c)

  

1

uscire (io)

2

uscire (tu)

3

uscire (lui/lei)

4

uscire (noi)

5

uscire (voi)

6

uscire (loro)

7

bere (io)

8

bere (tu)

9

bere (lui/lei)

10

bere (noi)

11

bere (voi)

12

bere (loro)

13

leggere (io)

14

leggere (tu)

15

leggere (lui/lei)

16

leggere (noi)

17

leggere (voi)

18

leggere (loro)

19

amare (io)

20

amare (tu)

21

amare (lui/lei)

22

amare (noi)

23

amare (voi)

24

amare (loro)

25

finire (io)

26

finire (tu)

27

finire (lui/lei)

28

finire (noi)

29

finire (voi)

30

finire (loro)

31

capire (io)

32

capire (tu)

33

capire (lui/lei)

34

capire (noi)

35

capire (voi)

36

capire (loro)

37

scrivere (io)

38

scrivere (tu)

39

scrivere (lui/lei)

40

scrivere (noi)

41

scrivere (voi)

42

scrivere (loro)

43

dormire (io)

44

dormire (tu)

45

dormire (lui/lei)

46

dormire (noi)

47

dormire (voi)

48

dormire (loro)