Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (s)

Italsky Česky 1 Česky 2
sottrarre sebrat zachránit
trombare propadnout pumpuvat
esistere existovat
sbrigare vyřídit
stupire udivit ohromit
stirare žehlit
pattinare bruslit
sciare lyžovat
cenare večeřet