Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (p)

Italsky Česky 1 Česky 2
discutere diskutovat
iniziare začínat zahájit
uccidere zabít usmrtit
nascondere skrýt ukrýt
nuotare plavat
soffrire trpět
pettinare učesat česat
guidare řídit
annoiare nudit otravovat
addormentare uspat umrtvit