Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (o)

Italsky Česky 1 Česky 2
trarre čerpat těžit
invitare pozvat
esigere vyžadovat
baciare políbit líbat
riposare odpočinout si odpočívat
aggiungere přidat doplnit
produrre vyrobit udělat
salutare pozdravit
insegnare učit naučit
cucire šít ušít