Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (n)

Italsky Česky 1 Česky 2
sperare doufat
ripetere opakovat zopakovat
saltare vyskočit skákat
raccontare vyprávět
dipingere malovat
giungere přijít přijet
correggere opravit napravit
partire odejít odjet
domandare zeptat se
costruire postavit