Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (m)

Italsky Česky 1 Česky 2
udire slyšet poslouchat
usare používat
sembrare připadat
sognare snít zdát se
suonare hrát zvonit
ballare tančit
provare vyzkoušet otestovat
permettere dovolit umožnit
muovere pohnout
sposare vzít si oženit se