Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (l)

Italsky Česky 1 Česky 2
spendere utratit
spiegare vysvětlit objasnit
desiderare přát si
inviare poslat zaslat
condurre vést dovést
mandare poslat vyslat
rendere vrátit
fermare zastavit zadržet
proporre navrhnout
cogliere trhat natrhat