Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (k)

Italsky Česky 1 Česky 2
togliere odstranit sundat
spedire poslat
tacere mlčet
visitare navštívit
piovere pršet
bisognare být zapotřebí potřebovat
soccombere podlehnout
continuare pokračovat
scoprire odkrýt odhalit
cucinare vařit