Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (j)

Italsky Česky 1 Česky 2
volare letět létat
spegnere hasit
preparare připravit naplánovat
mancare chybět scházet
parere zdát se
piangere plakat brečet
accendere zapálit
rompere rozbít zlomit
servire sloužit
ritornare vrátit se