Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (i)

Italsky Česky 1 Česky 2
pulire očistit vyčistit
vendere prodat
tradurre přeložit
crescere růst
viaggiare cestovat
cambiare měnit vyměnit
telefonare telefonovat volat
ricordare pamatovat si
camminare jít chodit
succedere nastoupit