Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (g)

Italsky Česky 1 Česky 2
abitare bydlet
chiudere zavřít vypnout
lavare umývat mýt
ascoltare poslouchat
rispondere odpovědět
ricevere dostat
lasciare upustit
cadere spadnout
aspettare čekat očekávat
sedere sedět