Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (f)

Italsky Česky 1 Česky 2
cominciare začít
tornare vrátit se
cercare hledat
perdere ztratit
riuscire uspět podařit se
scegliere vybrat si zvolit
nascere narodit se
vestire obléct nosit
decidere rozhodnout stanovit
passare projet