Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (e)

Italsky Česky 1 Česky 2
chiamare volat telefonovat
pensare myslet
salire vylézt nastoupit
correre běžet
guardare dívat se sledovat
cuocere vařit péct
credere věřit
comprare kupovat
morire zemřít
cantare zpívat