Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (d)

Italsky Česky 1 Česky 2
sentire cítit
vivere bydlet
studiare studovat
chiedere požádat
giocare hrát si
trovare najít objevit
tenere držet
aprire otevřít
lavorare pracovat
preferire dávat přednost preferovat