Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (c)

Italsky Česky 1 Česky 2
amare milovat
finire skončit
capire rozumět
scrivere psát
dormire spát
partire odjet odejít
arrivare přijít přijet
mettere dát položit
conoscere znát
rimanere zůstat