Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (it x cs) 10 (b)

Italsky Česky 1 Česky 2
stare být
vedere vidět
sapere umět znát
mangiare jíst
parlare mluvit
piacere líbit se chutnat
prendere vzít uchopit
uscire vyjít vystoupit
bere pít
leggere číst