Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (q)

Česky Italsky
zmýlit se sbagliare
přijmout accettare
večeřet cenare
zamést scopare
vydělat guadagnare
dostat vzteklinu arrabbiare
nechat smettere
slíbit promettere
obědvat pranzare
vystříknout sborrare