Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (o)

Česky Italsky
čerpat trarre
pozvat invitare
vyžadovat esigere
políbit baciare
odpočinout si riposare
přidat aggiungere
vyrobit produrre
pozdravit salutare
učit insegnare
šít cucire